Bitácora de noticias e opinións sobre a actualidade de Carballo

domingo, enero 29, 2006

Grupo Mixto: A xustiza pon a cada un no seu sitio


El PP de Carballo ofreció ayer una rueda de prensa para valorar la reciente sentencia que declara nulos los acuerdos adoptados por el Pleno municipal en 2.001, sobre la creación del Grupo Mixto.

Según el PP, "o acordo da creación definitiva do Grupo Mixto foi adoptado como consecuencia dunha moción presentada por urxencia (é decir, con nocturnidade e alevosía) polo actual alcalde, naquel momento portavoz do BNG, Evencio Ferrero Rodríguez. Ferrero presentou a moción con pleno coñecemento da súa ilegalidade, pois existían expresos informes contrarios da Secretaria municipal, pero eso non o frenou. Tampouco o frenaron os argumentos de que con esa moción trataba de favorecer o transfuguismo e sacar proveito político, xa que eso era precisamente o que pretendía."

Revisando la prensa de aquellos días, efectivamente podemos comprobar que la aprobación definitiva de la constitución del grupo mixto fue "propuesta por el BNG en una moción urgente" (La Voz de Galicia, 27-9-2001).

Para el PP, el Tribunal "deixa en mal lugar a Evencio Ferrero e ós que votaron a favor da súa moción, posto que tomaron un acordo inxusto e ilegal a sabiendas". Según el juez,...

...el PP ha tratado de prevenir el transfugismo que había afectado a la vida municipal, alterando de hecho la distribución de los concejales en el seno del Ayuntamiento, y con ello la representación que había resultado de las elecciones, dejando de ser el Ayuntamiento en su composición una plasmación de lo que las urnas habían querido.” Según los populares, "ese foi o efecto que pretendiu e conseguiu o adalid da democracia chamado Evencio Ferrero".

La sentencia "alude tamén ó pacto antitransfuguismo", que tenía “a finalidade de aillar ós concelleiros tránsfugas”. “En definitiva, sigue decindo el tribunal, “la disposición invocada por los actores es de una meridiana claridad y no permite, en consecuencia, que los concejales que abandonen los partidos o agrupaciones en cuyas candidaturas resultaron elegidos se pasen al Grupo Mixto.”

Para el PP, "máis claro, auga. Eso foi o que sempre dixemos, e remitímonos ás declaracións que fixemos hai cinco anos."

Continúa diciendo el PP: "Existía (e existe) un pacto antitransfuguismo. Existía (e existe) unha Lei ´meridianamente clara´, que non permitía facer o que se fixo, segundo di a sentencia. Existían informes xurídicos claros e contundentes da Secretaria municipal, no mesmo sentido. Pero, por encima de todo o anterior, existía un deber moral de impedir o transfuguismo e de non aproveitarse fraudulentamente dos votos otorgados polos cidadáns a outro partido, unha imposición ética de non adulterar o resultado das eleccións. Pois ningunha desas barreiras foron suficientes para parar ó Bloque. Por encima de todo esto pasou o Bloque como unha apisonadora. Como hai uns meses, cando ´votaron retirar´ unha moción do PP para que nin sequera se discutira. Así entenden eles a democracia, e así, en evidencia, os acaba de deixar a xustiza. "

En un duro párrafo, acusa al actual alcalde de ser "o principal executor da ilegalidade agora declarada polo TSXG. Naquel momento, acusamos ó BNG de actuar ´como brazo executor do fraude ó electorado´. Decíamos que a moción de Evencio Ferrero tiña como finalidade ´servir de instrumento imprescindible para que se produza un fraude de lei por parte de dous concelleiros tránsfugas´. Despois desta sentencia, está claro que o ocurrido non ten outro nome máis que ´transfuguismo´ con tódalas letras. Agora está xudicialmente demostrado que o que fixo o BNG foi o que deciamos hai 5 anos: colaborar cos tránsfugas, amparalos e favorecelos para violentar a decisión dos votantes que otorgaron ó PP a maioría absoluta. Esto só o fan os políticos ventaxistas, e esto foi o que fixo o BNG da man do actual alcalde."

A continuación, el PP expone varios ejemplos de lo que a su juicio constituye la pauta de comportamiento del BNG: "Constantemente, vemos como para Evencio Ferrero e para o BNG de Carballo, o fin xustifica os medios. Non lle importou promover e amparar ós tránsfugas, con tal de quitarlle ilegalmente ó PP o que nos deron as urnas. A Evencio Ferrero nunca lle importou pasarse a Lei polo forro, e sigue sin importarlle. O que fan agora desde o goberno é a segunda edición, correxida e aumentada, do que antes facían na oposición: Sentencias sobre o monte das Saíñas ignoradas unha tras outra; regalo de bens municipais para comprar votos, contra o informe expreso do Secretario do Concello (Monte Neme); adxudicación de prazas de funcionario a dedo (arquitecto municipal); falsificación de certificados sin ningún recato (rúas Coruña e Hórreo); adxudicación a dedo do proxecto da Casa dos Oficios, tamén contra o informe expreso do Secretario; etc., etc.."

Finalmente, remata el PP: "Pediamos hai 5 anos a suspensión cautelar dos acordos que impugnábamos, posto que os perxuizos serían irreversibles, como así o foron. Esa era a finalidade do BNG, e conseguiuna. Os que cometeron este atropello deberan pedir disculpas por violentar a lei. Sabemos que non o van a facer, porque a súa táctica é tirar a pedra e agochar a man. Finalmente, a xustiza vennos dar a razón e pon a cada un no seu sitio."


No ofrece duda que el PP tenía razón, puesto que los tribunales de justicia se la han dado. Además, el transfuguismo es éticamente reprobable, pues constituye un cáncer para la democracia.

Sin embargo, nos parece excesivamente dura la valoración que hace el PP cuatro años después. Puestos en las circunstancias de aquellos años, y cambiando los papeles, ¿no habría actuado el PP de igual forma en que lo hizo el BNG? ¿No trataría de desestabilizar todo lo posible al gobierno? Siempre nos quedará la duda. Claro que, lo que no tiene disculpa, es saltarse la Ley. Coincidimos en que, lo mínimo exigible, es que los culpables pidan disculpas (pero no sólo el BNG, sino también los propios tránsfugas).

1 Comments:

Anonymous Anónimo said...

Qué raro que ningún bloqueiro queira facer comentarios desta noticia...

Será que lles escoce.

3/2/06 21:44

 

Publicar un comentario

<< Home

 
eXTReMe Tracker
Enlace ó noso arquivo RSS Feedburner