Bitácora de noticias e opinións sobre a actualidade de Carballo

miércoles, marzo 02, 2011

¿Para qué queremos equipamiento?El 8 de mayo de 2010, La Voz de Galicia publicaba este titular, con foto incluida: “La policía carballesa emplea un coche radar cedido por la DGT. Los municipales dispondrán de un vehículo similar de manera permanente”

Ayer, nuestro amigo Lobo, lector de Carballo Dixital y buen conocedor de todo lo que se cuece en la Policía Local de Carballo, dejaba un comentario en este blog tirándole de las orejas al concejal del ramo, Benedicto Viña, acusándolo de mentir por decir que los vehículos cedidos por la DGT (radar y etilómetro) eran prestados a otras Policías para su utilización. La verdadera realidad, según Lobo, es que, "desde que fueron entregados" dichos vehículos al Ayuntamiento de Carballo, “están pudriéndose en una nave, junto con otros vehículos inmovilizados”.

Es una pena que, después del publirreportaje, el periódico no hiciera un seguimiento del asunto para ver si realmente era cierto lo que se nos vendía, o se trataba sólo de la habitual campaña de imagen del gobierno municipal destinada al engaño de lectores incautos. Finalmente, tras la propaganda, el tiempo va demostrando qué tipo de gobernantes tenemos.

Etiquetas: ,

22 Comments:

Anonymous Anónimo said...

Non podo decir outra cousa máis que o que di Lobo é plenamente certo. Dende que eses dous coches chegaron, non houbo nin unha soa disposición por parte da Xefatura da Policía Local para a utilización desos vehículos, e tampouco unha idea política de facelo.
Cando se ten coñecemento de que diversas carreteras de acceso e sdaída a esta localidade, están sendo utilizadas para facer "carreiras" e por onde hai queixas de veciños pola velocidade elevada á que se circula, non houbo nin ordes nin plans de uso de ese material.
Tamén misteriosamente quedou paralizada a idea de transferir a tramitación das denuncias de Tráfico á Diputación para a súa tramitación. Queda claro que en vísperas electoráis, as denuncias é mellor que morran nos caixóns do Concello.

3/3/11 20:31

 
Anonymous Anónimo said...

Paralizado tamén quedou polo que se ve a diario a aplicación dos carrís bicis da Av. de Malpica. O veciño que o quere respetar, o fai, e o que non quere, non o fai. E todos tan contentos. De este tema xa nada fala a Oposición. As Ordenanzas municipales están para cumprilas, son as Leis do Concello. Mal fai a Oposición a chamar á "DESOBEDIENCIA", das Ordeanzas, cando queren ser Goberno.

3/3/11 20:35

 
Anonymous Anónimo said...

Veño de ler na Voz, un comentario da concellala do pp, sra. Varela na que acusa ó goberno de mala xestión da Policía.
Sí é certo que este Goberno fixo unha mala xestión da Policía.
Pero a situación é esactamente a mesma que fai catro anos, cando o Sr. Sueiro se presentou á alcaldía, e daquela había roubos e agresións, igoal que agora, e lembro que o único que ofreceu á cidadanía foi a volta da Policía Nacional, a sabendas que nin daquela nin agora, eso vai suceder. Haber si nos queremos enterar, A POLICIA NACIONAL NON VOLTA A CARBALLO, DEIXEMOS DE VENDER O QUE NON EXISTE. Dedíquense a aumentar o plantel da Policía, dedíquense a xestionar a súa operatividade e fagan un cuartel para a Garda Civil para que tamén amplien a súa plantilla. Todo o demáis é estar discutindo sobre os sexo dos anxos.
Espero que este "interese" polo estado da Policía non sexa fume. O pp ten moito que facer, non esquezamos que estos lodos, veñen dos polvos que sementou o pp na época Varela. Daquela a Policía xa tiña pleitos co equipo de goberno.
O único que se lle pide o próximo concellal de Policía, que non se acobarde coma todos os anteriores.

5/3/11 10:39

 
Anonymous Anónimo said...

É unha pena que os candidatos á Alcaldía non se interesen a diario dos problemas da Policía e do seu funcionamento. Esta nota á que se fai alusión, a dada pola concellala Sra. Varela, paréceme que responde a que en algún sitio debiu de ler algo ó respecto, na voz ou incluso neste foro. Que se deixen de oportunismos, e que non collan coma ideas propias, as queixas de outros. Si teñen unha solución, e teñen propostas, que falen cos funcionarios da Policía, e cando sepan os seus problemas e os teñan estudiados que ofrezcan solucións. Dando a cara e collendo compromisos si fora preciso. Ou xa teñen medo de coller compromisos antes de chegar a gobernar?. Calquer traballador atenderá a todo aquel que teña solucións para os seus problemas, na empresa pública e na privada tamén.
Non faga armas cos comentarios de terceiros, entre nas oficinas da Policía, fale cos traballadorers e cos seus representantes, e saberá de primeira línea o que acontece. Que non llo conten, véxao vostede mesma.

5/3/11 10:51

 
Anonymous xan das bolas said...

o único que se pode facer coa policía de carballo, pra ben de todos e CHIMPALOS E FACER UN CORPO NOVO...(salvanse poucos).
Sei que é unha utopía pero é o unico que acabaría co problema DE RAIZ.
QUÉ QUEREN? QUE LLES PAGUEN POR QUEDAR NA CASA?
En fin, polis, menos samba e máis traballar

5/3/11 11:55

 
Anonymous Anónimo said...

Estou contigo. Reorganizar o cadro de mandos é moi importante para empezar. E un concellal cas ideas ben claras.
Coma en todas as empresas, o primeiro que debe dar exmplo é o que manda, e o resto han ir detrás.

5/3/11 12:45

 
Anonymous Anónimo said...

Xa que se salvan poucos, di quen son, que acabas antes. Móllate.

5/3/11 12:48

 
Anonymous Anónimo said...

para empezar deberían de hacer una profunda limpieza de los mandos de la policía, que son unos auténticos analfabetos y que menos ocuparse y dedicarse a lo suyo se dedican a cualquier cosa y que no tienen puñetera idea de como llevar su departamento. Esto todo a lo que lleva es a una gran desmotivación por parte de sus subordinados, que tienen las manos atadas para cambiar las cosas.Los que sí podrían hacer algo serían los sucesivos concejales que pasan por esa cartera, pero ninguno a hecho nada, y han pasado por ahí concejales de todos los partidos,supongo que la antigüedad de los jefes de la policía pesa mucho más que el querer hacer las cosas bien.

5/3/11 13:17

 
Anonymous Anónimo said...

Non se deben misturar as reclamacións laboráis do empregados do Concello, entendamos Policías neste caso, co funcionamento xeral da Unidade policial.
As reclamacións deste Corpo son as mesmas dende fai anos, non son controladores aéreos, seguimos sin ter atendidas as reclamacións de reestructuración do plantel de mandos e amplicación de plantilla. A reclamación polo estado da RPT (relación dos postos de traballo) aparece ahora, xusto cando o equipo de Goberno incumple o que pactou. Os Policías de Carballo non sairon na prensa con baixas e folgas encubertas, nin quedaron turnos sin atender por decisión dos axentes como protesta. Xamais abandoaron os seus postos nin se negaron a cumlir co que se lles ordea.
A carencia na rúa de Policía débese a mala restructuración do Corpo, si existen en algún caso certa "desidia ou abandono" da atención ó público, obedece a unha carencia total de criterio á hora de ordear o traballo. A carencia de mandos durante o 42% dos servícios diarios, leva a que en ocasións aparezan discrepancias no desenrrolo da labor policial. Repito, o 42% do horario de traballo diario, a Policía traballa sin mandos, sin xefes, sin encargados, ¿coñecemos moitas empresas que funcionen correctamente así?. Criterios de actuación, sin eso é moi difícil darlle un bo servício ó cidadán e unificado en todo momento. Organigrama de traballo, sin eso, sair a calle e coma cubrir unha lotería.
E dende logo a función en si, un guardia non pode pretender caerlle ben a alguén que acaba de denunciar con douscentos euros e a retirada dos puntos correspondentes. Afortunadamente, a nosa labor non é tan só esa, e a xente que nos precisou ben pode decir que tipo de servícios da a Policía Local de Carballo.
Quen o tiña que decir eran os xefes e os concellais de turno, pero como non vai con eles esto da imaxe da Policía, queda ó alvedrio dos cidadáns.

5/3/11 18:06

 
Anonymous Anónimo said...

domingo 15 de abril de 2007
Evencio Ferrero esbozó las claves del programa electoral del BNG


Con respecto a la seguridad, Evencio Ferrero expresó que Carballo será una de las sedes de la futura Policía Autonómica, pero también anunció la ampliación de la plantilla de la Policía Local y la puesta en marcha de un plan de seguridad escolar y otro de tráfico.

El aparcamiento subterráneo de la plaza del Concello también entran en los planes del BNG, al igual que la circunvalación. «Este mes teremos unha nova xuntanza para acadar unha obra fundamental para sacar a maior parte do tráfico de tránsito do centro da vila», anunció. La tercera fase de la travesía principal y la avenida de malpica serán otras prioridades.

5/3/11 20:08

 
Anonymous Anónimo said...

Nos derredeiros quince anos o plantel da Policía viuse incrementado en catro policías. Deles un está prestando servício en "Comisión de servícios" no concello de Cedeira, e na mesma condición hai un funcionario do Concello de Cerceda prestando o seu servício en Carballo, e en total siguen sendo catro axentes.
Dos dispoñibles, hai catro axentes que non fan servícios na rúa, dous por decisión da Xefatura e outros dous por que teñen abertos procesos médicos (e penáis) para acadar o pase á "segunda Actividade" por sendos accidentes de carácter grave, ambos relizando a súa función.
Tal e como se menciona en unha nota anterior, os mandos non chegan a cubrir diariamente nin a metade do tempo.
Si temos en conta que dos vintaetres policías que hai en Carballo, entre Xefes e Baixas prolongadas son sete menos, quedamos que traballo efectivo na rúa tan só o fan dezaseis persoas.
Si temos en conta que de estos dezaseis, tan só seis baixan dos coarenta anos de idade, e ningún, repito ningún, baixa dos trintaecinco.
Hai ademáis, cinco axentes que superan os cincoenta anos, e algún deles moi preto xa do retiro.
Si se pode ser Policía Local de Galicia dende o dezaoito anos, ben se pode ver, que existe unha laguna enorme nas marxes de idade.
Igoal que a poboación, a desertización nas convocatorias que leva sofrido a plantilla da Policía, é grave.
Aplicado esto o mercado laboral privado, dende logo estariamos falando de unha empresa embellecida na man de obra, con pros a favor en canto á experiencia, pero con contras notorios coma son a disminución paulatina na capacidade física e mental. Teñamos sempre en conta que esta Policía traballa a turnos as vintecatro horas do día.
Esto non quero que sirva de disculpa á hora de facer o traballo, pero sí é un claro exmple da "ABSOLUTA DESIDIA" por parte de todos e cada un, repito "todos e cada un" dos políticos e dos partidos que por aquí pasaron.
Cando a todo este compendio de situación se lle suman constantes incumprimentos de acordos que de unha ou outra maneira se foron alcanzando con todo cor político existente, cando a desidia dos mandos é maior incluso que o propio deterioro do servício, perdidos en guerras e intereses que nada teñen que ver con traballo policial,pero si persoáis de cada un, cando o Policía é o único, e repito ben sr. Alcalde, é o único traballador do Concello que realiza as 37,5 horas semanáis que a Lei de Funcionarios da Administración establece, cando outros funcionarios tan só se quedan en 30 e incluso algún caso de 25. Cando se traballa en unhas dependencias que non foron construidas pensando en ningún momento nos policías, cando é preciso ir unha vez tras outra ós tribunáis para conseguir calquer mellora,e así podemos seguir renglón tras renglón, non é aceptable o comentario lido con anterioridade de "levarlles o soldo á casa", pero tampouco a desidia de quen goberna e a falla de interese TOTAL de unha oposición, que se acorda da policía para conseguir réditos propios.
Unha vez máis, e xa van ..., póñanse as pilas, de seguir así, acabarán recibindo o soldo na casa por ter unha plantilla de vellos, pero non por culpa dos polis, será pola súa incompetencia e abandono total.
O que se sementa hoxe, haxe de recoller mañán.

6/3/11 12:35

 
Anonymous Santon Vila said...

Imos aló...
O primeiro é ratificar a información facilitada polo meu amigo LOBO. E ben sabido que os dous vehículos cedidos pola dirección de tráfico non están operativos dende fai tempo, atopándose agochados no deposito de vehículos.
Tamén temos que saber que a sua operatividade e funcionamento debe vir precedida por unhas ordes e instruccións de servizo que non existen.
Agora ben... que o concellal dí que os referidos vehiculos foron cedidos a outros concellos, pois que presente o documento de cesión temporal de ditos vehículos os referidos concellos e punto.
Pero tamen debería presentar o informe da actividad policial feita por cada un dos vehículos... controis feitos, probas realizadas, denuncias impostas, etc. Así poderíase comprobar en cantos destes operativos interviu algún mando policial, e cando falo de intervir refirome a estar o pé do cañon...dando a cara...sendo exemplo para os teus subordinados.
As manifestacións feitas polo PP, ainda sendo certas son alomenos pouco éticas vindo de aqueles que no seu día vilipendiaron e repudiaron a policía cando os seus membros se reviraron contra as medidas económicas,laborais e de servizo que o PP levou a cabo en connivencia co Xefe do Corpo.
Un saudo os coincidentes laborais da policia local e unha apreta aos meus amigos da policia.

7/3/11 16:24

 
Anonymous madero said...

Porqué se están pudriendo miles y miles de euros en emisoras para la policía en los coches, walkitalkies, repetidores etc, propiedad del ayuntamiento y que están exentas de todo tipo de canon y se han instalado (alquilado) unos nuevos que iban a ser la repera con una centralita y un televisor de ubicación del policía…. Jajajaja… na de na de na… soy policía y si en una reyerta pierdo el walky o me lo quitan ya puedo marchar a pie para la oficina con una carrada de ostias, en el coche no tengo equipo (lo tenía pero me lo inutilizaron, lo tengo pero no me es compatible)… Los equipos nuevos no ofrecen la cobertura fiable que nos vendieron, el monitor de la oficina nos vale pa los partidos y poco mas, además si hay tormenta o se va la luz como estos últimos días quedamos incomunicados… Para el colmo la empresa que lo puso(democom) tiene camuflada, pirateada y por el morro la instalación del repetidor en el caseto de incendios que la xunta tiene en monte neme donde cualquiera puede manipularlo… si señor, ole sus huevos!!!! Viva la inseguridad ciudadana. Asi me voy a emplear yo a fondo? Que trabajen el Jefe y el listo del Concejal.

9/3/11 23:25

 
Anonymous Anónimo said...

O que ten que explicar o Concellal, é por qué paralizou a ampliación do cadro de mandos, e a propia ampliación da plantilla da Policía.
Tiña que nomear a un Inspector Principal e non o fixo. Tiña que nomear a tres Oficiais,e non o fixo. Tiña que afrontar o tema do pase á segunda actividade na Policía e non o fixo ata que lle caeron as primeiras denuncias ante os Xulgados. Tiña que facer reunións de traballo periódicas cos Policías e en catro anos fixo unha.
Ten amoreadas protestas dos Policías ademáis das que se lle fixeron chegar de forma verbal e directa polo funcionamento interno do Corpo, polas actuacións interesadas dos mandos, e nada fixo.
Ante a imaxe desgastada da Policía ante a poboación, nunca explicou nin informou públicamente dó que a Policía fai a diario, para informar, para recoller protestas e consellos. O único portavoz que ten a Policía é o propio Inspector, cando é él, como concellal, como político, quen debe dar a cara polo Grupo.
A explicación que ten que dar é simplemente ¿Por qué?.
¿ Qué ten medo de cambiar na Policía? ou peor, ¿A quén lle ten medo?

10/3/11 10:28

 
Anonymous Anónimo said...

E con todo esto pendiente soa por ahí que o Concello a través da súa Policía vai tratar o tema da seguridade das mulleres maltratadas en colaboración ca Garda Civil.
¡¡¡ pobres mulleres!!!

10/3/11 10:40

 
Anonymous Anónimo said...

Ós interesados no pp polo asunto e funcionamento da Policía:, deberíanlle preguntar ó concellal e ó Inspector da Policía si ese Corpo atende os servícios considerados de Seguridade Ciudadana, pelexas, furtos, roubos, violencia de xénero, violencia no ambito familiar, agresións, si teñen encomendada a vixiancia da zona da movida.
Saber si cando un veciño chama pedindo auxilio, si os Policías de Carballo van, ou lle din ós veciños perxudicados que iso é cousa da Garda Civil e da Policía Nacional. Pregúntenlles si de noite a Policía Vixia as poboacións e o polígono, ou si non o fan.
Pregúntenlles si os policías fan detencións e se xogan o pelexo moitas veces. Pregúntenlles cantas lesións derivadas da tarea sofriron os axentes nos derradeiros anos. Cantas asistencias a Xuíciuos teñen os axentes e en qué condicións.
Pregúntenlle si a estas alturas teñen claro o das Competencias da Policía Local. Que lles pregunten tamén por toda esta morea de críticas que se están vertendo neste foro, de fora e de dentro da Policía, si son certos ou non, e que base poden ter os que as manifestan máis aló de certo malestar que poideran ter algúns por asuntos de cartos.
Sí, señores do pp, fágano nun Pleno, para que todos os cidadáns teñan opción a saber cousas e facer oficiais as explicacións.
Pregúntenlle por quen despois de dous anos de aplicación da RPT, agora de golpe e porrazo se suspende por decisión unilateral do Goberno. Pregunten por qué non hai un contacto directo Alcalde-Concellal-Inspector-Policías para tratar os problemas cando aparecen, e non anos despois cando xa están enquistados.
E pregúntolles a todos, Alcaldes e concellais que pasaron, por qué deixachedes podrecer á Policía de esta maneira. Hai anos, era unha Policía nombrada pola Garda Civil e a Policía Nacional de outras localidades, e embexada por outras Policías Locais, e agora?

10/3/11 20:33

 
Anonymous Anónimo said...

E preguntaríalles a todos, esta rataila de críticas, sinceramente ¿vai valer para algo?

10/3/11 20:35

 
Anonymous Maria Santousa said...

Imos aló...
Polo que estou comprobando a cotío, determinadas afirmacións sobor o funcionamento e medios policiais expresados neste foro veñen sendo utilizados a posteriori polo pp.
Pois ben, de xustiza é poñer toda a chicha no asador...
O PP critica hoxe que non sexan utilizados os vehículos cedidos pola dirección xeral de tráfico. Pois penso que é xusto recordarlle o PP que estando eles no poder dita dirección de tráfico cediu un vehículo con etilómetro (¿acordades do Citroen ZX familiar de cor branco?). Pois ben ese vehículo nunca foi utilizado para tal fin, sendo permitido que a súa utilización foxe derivada a uso particular, repito particular dos xefes.
O PP critica hoxe que o actual goberno enquistó as relacións ca Policía Local. Que eu sepa este goberno nos expedientou a ningún policía e vostedes foron a saco a por algúns dos meus compañeiros.
O actual goberno ainda que tarde vainos pagando as horas extras, vostedes tiveron que facer un decreto no que para evitar ternos que pagar nos fixeron o computo anual de horas dun xeito anual.
Co actual goberno disfrutamos as nosas vacacións nos 4 meses de veran, cando vostedes no seu día nos decretaron o seu disfrute en 5 meses e supeditados as necesidades de servizo.
Vostedes nunca foron capaces, nin se preocuparon por una organización de servicios da policia local, e agora podemos contar con un regulamento organico de servizos que nos da a posibilidade de compatibilizar a nosa profesión coa vida social e familiar.
Foron ustedes os que negociaron as escondidas un precio da hora extra inferior a lo estipulado nos orzamentos municipais e foron ustedes os culpables de que hoxe teña como coincidentes laborais a aqueles que aceptaron a sua proposta en perjuicio de todolos demais.
Foron ustedes os que devolveron no seu día o radar a xefatura de tráfico despois de comprobar quenes foran denunciados por exceso de velocidade. Eso si,todalas denuncias que puxemos foron retiradas aludindo que eran controis experimentais. En fins...
Eu dende logo non sei o que pensarán os cidadáns da policía local que teñen en Carballo, o que si sei e que politicamente nos mutilaron, nos feriron e nos acomodaron nun espacio que hoxe en día e moi dificil abandonar.

10/3/11 21:45

 
Anonymous Anónimo said...

Esta claro que a poli esta descontenta,co pasado, co pp , co presente, co bloque , e co futuro.
Terán algunha razon os politicos cando din que son un corpo problematico e pouco traballador?
De calquera xeito, penso que non e afortunado que os policias mais afins ó bloque boten merda no pp do pasado si é que queren arranxar algun problema dos que teñen agora.
En fins...divide e Evencerás!!

12/3/11 18:53

 
Anonymous Anónimo said...

Doulle a razón ó meu compañeiro das 21.45, por unha razón fundamental, por que todo o que di, É CERTO.
Vense denunciando paulatinamente en este foro unha falla de interese por parte de todos os partidos políticos, de todos, dende que están na oposición ata que finalmente chegan ó Goberno. Ningún fai nin fixo nada por rematar cos problemas da Policía.
Maquillar a "cobardía" política como falta de ganas de traballar dende logo é moi recurrente. Dende o anonimato sinala e dí a quén te refires, para poder sair de dudas.
Iso, esactamente o que manifesta, precisamente é o contrario do que ti dis, non vexo tanta cor política nas queixas, estas son as mesmas, con unha cor e ca contraria. Si queremos vender seguridade, dende a política, teremos que empezar a falar da Policía que temos. E a historia repítese, non é nova. Antes como di meu compañeiro tamén tiñamos material infrautilizado, pero non estaba gardado nunha nave, andaba polas carreteras, e como ben se di, sendo utilizado polos mandos para cousas moi particulares. É certo, non é tirar merda a nadie.
Que o equipo de goberno do pp pretendeu manter a hora extraordinaria da policía á metade de precio da calquer outro funcionario, tamén é certo, sin importarlle a nadie que as horas da policía, moitas eran de noite.
E os problemas co pp tamén naceron cando a policía quiso disfrutar dos días de asuntos propios, sin deberlle favor ós xefes.
Todo iso é pasado. O presente tampouco non nos gusta por que a Policía sigue sin funcionar, e seguimos sendo problemáticos, pero somos considerados problemáticos non por non traballar, sinon por reclamar os nosos dereitos laborales, profesionáis e condicións de seguridade.
E o futuro tampouco me parece moi alentador, cando a alternativa a estos do Bloque como dis ti, volven a ser os mesmos que nos escarallaron, e esto volve a empezar.
Pero ti tranquilo, que si esto sigue igoal, eu non vou ser o máis perxudicado, con intentar vivir coma os xefes, eu teño arranxado.
Si o que me aconsellas é que cale para mellorar, non sei si mellorarei, pero o perxudicado, de todas a todas, vas a ser ti.

13/3/11 00:33

 
Anonymous Anónimo said...

Sóame a advertencia.
Nos xa levamos moitos anos advertidos.
O meu compañeiro das 21.45, o que di, é verdade, e iso non é votar merda.

13/3/11 00:36

 
Anonymous Maria Santousa said...

Imos aló...
Estimado blogueiro das 18:53, deseguro espero que do meu comentario feito nos extraigas que a miña intención era botar merda ao PP do pasado e por suposto que a miña ideoloxía política e a do BNG.
De feito, no meu comentario en ningún intre fixen referencia aos anteriores concelleiros da policia, Sr. Eiris e Sr.Basilio. E non fixen alusión algunha posto que a xestión feita por estes dous ultimos concelleiros non pode ser comparada coa do concellal Sr. VIña. Non sería xusto facelo, posto que este último concellal contou cunha dedicación exclusiva durante catro anos.
Dito o anterior, tampouco considero xusto que se bote merda sobre o actual concelleiro, posto que recibiu unha herdanza enquistada deixada dos seus predecesores.
E agora digo (para deixar clara a miña ideoloxia política), aquel partido político que nas suas listas leve a "Pepe o Rallano" como candidato para levar a concelleria de policía (aysss o BNG xa non pode ser).... terá o meu voto e deseguro que algúns máis dentro da policía. Asegúrovos que a Pepe, de catro anos de lexislatura sobrarianlle tres para levar a policía local ao status que un día tivo e que nunca debiu perder.
Namentres, e como dí un que eu sei, seguídelle metendo o dedo no cú da galiña que o único que poderedes sacar é... merda.

14/3/11 15:58

 

Publicar un comentario

<< Home

 
eXTReMe Tracker
Enlace ó noso arquivo RSS Feedburner