Bitácora de noticias e opinións sobre a actualidade de Carballo

miércoles, junio 04, 2008

ProblemasUn dos cometidos dese misterioso organismo chamado CIS (“centro de investigaciones sociológicas”) é o de preguntarnos periódicamente a todos os españois cales consideramos que son os principais problemas do pais. Trátase dun barómetro que reflexa o sentir xeneral da población, e serve par orientar a dirección na que os distintos axentes sociais deben traballar.

Lamentablemente, estes barómetros non funcionan a escala local, e deste xeito algúns temos a sensación de que moitos dos nosos goberno e demais axentes municipais teñen por demasiado habitual centrarse en cuestións que pouco ou nada preocupan ós cidadáns, ó tempo que desatenden as súas verdadeiras obrigas.

Este problema era especialmente grave no caso de Carballo, onde esas vallas publicitarias tan fermosas nos teñen ocultado durante bastante tempo a realidade. Claro que iso ten cambiado nos últimos tempos, nos que temos visto e oído a distintos colectivos denunciar e reclamar a solución ás trabas que afectan á súa vida cotiá. Incluso a Voz de Galicia, medio tan reacio a entrar en segundo qué polémicas segundo a quen afecten, ten recuperado tímidamente a vocación xornalística e leva varias semanas analizando polo miudo o desastre educativo da nosa cidade. Mais éste non é nin moito menos o único problema que nos afecta.

Dende a nosa modesta posición e aproveitando a cercanía que Internet permite cos lectores, invitámosvos a participar no noso particular barómetro e deixar aquí constancia de cales pensades que poden ser os principais problemas de Carballo. ¿O tráfico? ¿Os aparcamentos? ¿A seguridade? ¿A vivenda? ¿Os servizos? De entre os resultados faremos unha enquisa para valorar de maior ou menor a súa importancia.6 Comments:

Anonymous Anónimo said...

1º.- La falta de plazas en educación infantil y primaria.

2º.- El estado tercermundista de calles muy próximas al centro, con el firme en pésimo estado, o sin aceras.

3º.- La pésima imagen de unas calles invadidas por los rastrojos que salen de las propiedades particulares, que no están valladas.

4º.- La sensación de ser una "ciudad sin ley", donde cada uno puede hacer lo que le venga en gana, y nadie vigila el cumplimiento de las normas... (señales de vado falsas, gente que pinta la acera, que corta calles "particulares", que hace obras como y cuando le viene en gana, que aparca donde le peta, los chalés ilegales siguen apareciendo por la costa...).

5º.- Crecimiento desordenado y sin diseño urbano (¿dónde hay parques nuevos? Donde no se construye (paseo del río). ¿dónde aparcamientos?....)

6º.- El Polígono Industrial tan cacareado durante años sigue sin estar hecho. ¿cómo se crea empleo sin nuevas empresas?¿y cómo llegan nuevas empresas si no tienen donde instalarse?

7º.- El pésimo funcionamiento de los servicios públicos: los contenedores de basura están llenos a todas horas (parece que no son suficientes), apestan continuamente (teóricamente se lavan de vez en cuando); las interminables listas de espera para las piscinas; las instalaciones deportivas siempre ocupadas por los clubes que las usan gratis, pero que parecen tener preferencia sobre los ciudadanos que tenemos que pagar por usarlas; las interminables colas que tienes que soportar para que te atiendan en el ayuntamiento...

Creo que es un resumen bastante significativo de los problemas...

5/6/08 09:04

 
Anonymous Anónimo said...

Pues por este orden yo diría: desorden de tráfico y de desorden urbano en general (no hay una estructura de ciudad sino que todo parece caótico e improvisado), falta de indentidad como ciudad en sí, falta de aparcamientos, escaso asociacionismo y participación en general, pocos espacios libres, lentitud burocrática, demasiados proyectos faraónicos poco realistas y falta de soluciones a pequeños problemas.
En cuanto a educación, no puedo opinar porque no conozco el tema pero parece que es grave.

5/6/08 09:52

 
Anonymous Anónimo said...

A todos los problemas anteriores yo le añadiría otro: los sueldos que cobran los del gobierno, que no están en consonancia con las deficiencias apuntadas y con su mala gestión

5/6/08 09:59

 
Anonymous Anónimo said...

Algo con lo que no estoy de acuerdo, el supuesto abuso de las instalaciones por parte de los clubes, sólo un datos los clubes los forman ciudadanos que también pagan sus impuestos, con el añadido que aportan un elemento de ocio, al menos los que consiguen llenar sus partidos, que alguno hay.

Yo lo explicaría de otra forma la lamentable política de instalaciones que impide una práctica de deportes adecuada.

Eso sí, en este caso el patronato es otro repartidor de sueldazos.

5/6/08 10:14

 
Anonymous Anónimo said...

Tampouco podemos esquecer a mala fama no exterior, a pouca pluralidade de información e máis de opinión, ou o estrangulamento da costa polas normas urbanística coma a Red Natura.
E sobre todo que non seu coma non se dixo xa, a SANIDADE. Moitas promesas de hospitais comarcais e máis de centros de saúde, pero o que temos é un desastre. En xeral, en Carballo funciona moitísimo máis a iniciativa privada que os servizos públicos.

5/6/08 13:22

 
Anonymous Anónimo said...

gustaríame que o meu fillo puidera aprender español, para que o día de mañá puidera ir traballar ou estudar a calquera parte de España. Non comprendo cómo se eliminó do ensino, precisamente a lingua que ten mais proxección no mundo, das dúas que temos. Xa sei que se imparte lingua castelá na escola, pero é o único que queda en español, e as veces, dase en galego. É unha vergonza. Tómannos o pelo

6/6/08 10:34

 

Publicar un comentario

<< Home

 
eXTReMe Tracker
Enlace ó noso arquivo RSS Feedburner