Bitácora de noticias e opinións sobre a actualidade de Carballo

jueves, enero 19, 2006

O PP culpa ó goberno municipal de que os alumnos da Escola Taller non poidan traballar na Casa dos Oficios

Recibimos a seguinte nota de prensa do Partido Popular de Carballo:

"Transcorrido case un ano desde a resolución positiva da solicitude da escola-taller "Casa dos Oficios" e finalizada xa a primeira fase do programa formativo dos alumnos seleccionados -a que atingue a formación teórica-, no presente mes de xaneiro debería escomenzar a fase de prácticas dos alumnos nas obras da Casa dos oficios. Así debera ser se tiveramos un goberno competente e previsor. Pero... ...non é así. Dita incorporación ó traballo non se pode facer polo retraso nos traballos de construcción da estructura (obras que non son asumidas pola Escola). Traballos que, ó dia de hoxe, lonxe de estar rematados, aínda non escomenzaron.

OS ALUMNOS NON ESTÁN A TRABALLAR NO PROXECTO DA "CASA DOS OFICIOS"

O 30 de decembro, o Sr.Alcalde, anunciou a firma dos contratos de traballo para os 36 alumnos, afirmandose na páxina web do concello: "As cimentacións das estructuras nas que se traballa na actualidade están xa avanzadas, nunha laboura que seguirán desenvolvendo os alumnos-traballadores da Escola Obradoiro durante esta segunda fase."

Di dito ó feito hai un gran treito. A día de hoxe, os alumnos non poden desenvolver a súa actividade naquela obra, xa que as súas especialidades son: albaneleria, carpintería, cantería e aluminio. Xa que logo, é rotundamente falso que os alumnos-traballadores poidan traballar no recinto da feira de gando, polo importante retraso da construcción da estructura da obra (que o Concello contratou a unha empresa externa).

Polo tanto, se os alumnos non poden traballar no proxecto da escola-taller, unha de dúas:


1) ou ben non están facendo as prácticas e, polo tanto, por culpa do Concello non están cumplindo co programa formativo establecido,

2) ou ben están a traballar noutras tarefas, co que se estará incumplindo o obxeto dos seus contratos e, o que é mais importante, o Concello de Carballo estará incumplindo as condicións do proxecto aprobado de escola-obradoiro para o que a Xunta concedeu a subvención, con risco de que se perda ésta.


Sexa o primeiro, sexa o segundo, só a incompetencia deste goberno é a que leva a estas situacións indesexables.

Así pois, o alcalde terá que explicar: ¿En qué están a traballar os alumnos da escola-obradoiro? ¿Onde se están desenvolvendo estes traballos? ¿Cando se ten previsto que os alumnos poidan empezar a traballar naquelo para o que se inscribiron e para o que foi concedida a subvención pola Xunta de Galicia, é decir, a obra da Casa dos Oficios?.

Resulta lamentable que este gobeno, pola súa falta de previsión e ineficacia, estea dilapidando neste proxecto o capital de prestixio, experiencia e credibilidade que as tres Escolas Taller anteriores ganaron a pulso baixo o goberno municipal do Partido Popular."


2 Comments:

Anonymous Anónimo said...

A quien le tiene que hechar la culpa el PP es a Andrade, que es el encargado de estas cosas, y dejar a Evencio en paz.

19/1/06 17:31

 
Anonymous Anónimo said...

¿Comorrrrl? Perdona, pero estás absolutamente equivocado, y por partido doble:

1- Andrade no tiene nada que ver con la Casa dos Oficios. De hecho, éste es el proyecto estrella del BNG. Por concejalías no recuerdo si la lleva Trigo del PSOE, o Lamas del Bloque, o los dos.

2- Aunque fuera cosa de Andrade, ¿como es eso de dejar a Evencio en paz? ¿Acaso no es el alcalde? El responsable nº 1 de lo que pase o no pase en Carballo es Evencio, y en septiembre quedó más que confirmado.

19/1/06 19:25

 

Publicar un comentario

<< Home

 
eXTReMe Tracker
Enlace ó noso arquivo RSS Feedburner