Bitácora de noticias e opinións sobre a actualidade de Carballo

miércoles, marzo 10, 2010

Reformar pa ná es tontería
Enésima más cinco entrega de la reforma del mercado de abastos, también conocido como el sainete carballés. Nos referimos, en efecto, a esas obras urgentísimas que iban a dar comienzo a la vuelta del verano. Esas mismas, sí, que luego iban a dar comienzo en diciembre, pero que se retrasaron unos días “para no entorpecer la campaña de Navidad” (sic). Y quede claro que ya nos estamos refiriendo a la reforma capitidisminuida que se iba a hacer en 2009, y nunca a los anteriores proyectos más ambiciosos de parking subterráneo o de nuevo edificio, que probablemente estarán cogiendo polvo en algún cajón.

Pues bien, lo último que sabemos es que, una vez adjudicadas las obras, el gobierno de los Evencio boys no tiene ni la menor idea de cómo recolocar a los concesionarios para ejecutar las obras e instalarlos posteriormente. Y aunque nos cuentan que los trabajos podrán comenzar sin tener aprobada la distribución definitiva, resulta que también leemos que no está previsto que las obras den comienzo antes de finales de este mes o principios del próximo, esto es, hasta después de Semana Santa. Y además el concejal del ramo, Xosé Manuel García Guillín, explica que tal distribución dependerá de cual sea finalmente la propuesta de los autores del proyecto, que al parecer, un año después y con la obra contratada, ni siquiera está cerrada ¿?

En resumen, que el gobierno local de Carballo parece estar imitando al famoso socorrista de Cruz y Raya, respetos al máximo. Porque aquí los plazos los marcan las vacaciones, y si seguimos saltando del verano a las navidades, y de las navidades al domingo de resurrección, y tiro porque me toca, podemos agotar la legislatura con todo el bagaje de una maqueta y muchas palabras virtuales, de esas que según Evencio Ferrero no se deben quedar en teoría, pero se quedan. Claro que el mismo vídeo se puede interpretar desde el otro lado, de los que no ven claro que el proyecto sea útil. Y no es por no reformar, pero reformar pa ná es tontería.

Etiquetas:

2 Comments:

Anonymous Anónimo said...

Pois si eu fose un placeiro, non me movía do meu posto nin de broma, porque despois vai ti a saber onde me van colocar.

E digo eu,¿O Concello pode botar do seu posto así como así a quen ten un contrato de alquiler dunha propiedade pública?¿Non hai os mismos dereitos, ou algún máis, que si fose un alquiler privado?

Aquí non hai ningunha cousa clara, e destas alturas xa debera estar todo atado e ben atado.

10/3/10 19:28

 
Anonymous Anónimo said...

Quen fixo a Lei...

Aquí estamos de novo, co asunto de sempre. Heino aburrir de tanto falar do mesmo, pero tanto se fala porque nada se ten feito. Vamos polo ¿terceiro ou cuarto? intento de "humanización do centro urban e potenciación do comercio local" Evencio dixit.

Eu só teño que puntualizar un feito realmente abraiante. Como é un pouco largo, imos explicar os pasos que hai que seguir para contratar unha obra pública, según a normativa vixente.

Paso 1.-
A Lei exixe que se aprobe, antes de nada, o proxecto de execución.

Esto é pura lóxica: para contratar, primeiro hai que avaliar canto vai custar, como máximo, esa obra, para que as empresas presenten ofertas, sempre por debaixo dese máximo. E para saber canto vai custar, hai que ter un proxecto técnico constructivo definido. Nese proxecto, teñen que vir descritos os postos definitivos do mercado: canto miden, onde están, se dan para as ventanas ou para adentro, se teñen tellado ou non, así como en qué zona concreta do edificio se sitúan (en qué piso, onde van as carnicerías ou as pescaderías que precisen espacio para cámaras frigoríficas).

Este paso xa o dou o Concello. Saíu na prensa local que se aprobou na Comisión de Goberno Local hai uns meses. Logo xa hai un proxecto que ten que conter o que acabo de explicar: dónde e cómo están os postos a construir.

Paso 2.-
A continuación, o Concello abre o procedemento para contratar á empresa que vai facer a obra. Sen entrar en profundidades, baste dicir que será aquela que presente a oferta máis ventaxosa, tanto desde un punto de vista económico (a máis barata) coma técnico (a que ofreza máis garantías, a que sexa máis breve no tempo de execución, a que presente melloras constructivas sobre o proxecto, etc)

Este paso xa está dado, sendo contratada a obra a unha empresa de Carballo, segundo a prensa local.

Paso 3.-
A empresa, para empezar as obras, ten que poder dispoñer físicamente do edificio que ten que remodelar, e, evidentemente, non o poderá facer cos placeiros dentro. Logo o Concello deberá realoxalos, sexa fóra do edificio ou, segundo parece, dentro do mesmo. E neste paso estamos agora, polo visto.

Neste punto é donde parece, segundo a noticia deste blog, que empezan os problemas.

Non entendo tales problemas. No proxecto de obra ten que figurar cómo queda o Mercado resultante, e, antes de ordear traslados dos concesionarios, o Concello ben seguro que ten feito o expediente administrativo no que comunica ós placeiros a orde de traslado provisional, o lugar provisorio de actividade, e o posto definitivo que se lle adxudica unha vez rematada a obra, pois, doutro xeito, non podería trasladar ós placeiros a lugar ningún, pois estaría a pisar os dereitos dos concesionarios.

Así que non vexo onde está o problema, e resúltanme absolutamente incomprensibles as palabras do Sr. Guillín, pois a proposta dos autores do proxecto é o propio proxecto, e xa está aprobado polo governo.

¿Ou se nos está a ocultar información? Non o creo. De seguro que todos e cada un dos placeiros dispoñen desde hai varios meses do documento administrativo que lles indica cal vai ser o posto que finalmente se lle adxudica a cada un, asunto que corresponde decidir ó Pleno do Concello, según a lei, polo que, repito, non entendo esta noticia.

10/3/10 19:46

 

Publicar un comentario

<< Home

 
eXTReMe Tracker
Enlace ó noso arquivo RSS Feedburner