Bitácora de noticias e opinións sobre a actualidade de Carballo

miércoles, abril 27, 2011

Resumo dos chatsChats de Evencio vs Sueiro

Unha vez rematada a ronda de chats na web da Voz, facemos un resumo do máis destacado dos dous candidatos máis destacados á alcaldía, Evencio Ferrero e Alberto Sueiro.

EVENCIO FERRERO:
A non ser os días de feira ou polas festas, como en calquera sitio, non vexo que haxa tanto problema para aparcar en Carballo como din, a non ser que queiras aparcar mesmo diante da porta. ¿É tan necesario agora gastar os cartos nun aparcamento subterraneo na praza?
Durante o actual mandato incrementamos en máis de 1500 prazas o aparcamento de balde en zona céntrica (detrás da antiga estación de autobuses). Os avances urbanos determinarán si no futuro é preciso ese aparcamento soterrado de pago que só se construirá no caso de existir empresas interesadas na súa xestión e sin investimento público para a súa construcción.

Primeiro moitas gracias polo carril bici da avenida de Malpica, todos os veciños estamos encantados. Segundo ¿Podería vostede explicarme se a rotonda da gasolinera de mingacho na mesma avenida ten algunha función ademáis de dar servizo a citata gasolinera?
A travesía de Malpica era unha vella demanda dos veciños da zona. A entrada de Carballo dignificouse de xeito importante e a rotonda á que fai referencia está deseñada para recoller as conexións que o novo viario ten previsto no planeamento.

Señor Evencio non cree que debia ser mais agradecido co señor Andrade. Pois si vostede chegou a ser alcalde foi gracias o seu apoio.
Manteño unhas boas relacións con todos os membros da corporación procurando que en Carballo se debata en términos políticos sen entrar en descualificacións personais. Politicamente é evidente que me sinto tremendamente distante do Sr. Andrade como seguro que tamén se sinte así el con respesto ao proxecto do BNG.

¿Los que buscamos el primer empleo cuando tendremos la posibilidade de formarnos en el Forum?
O Forum Carballo é o maior exemplo do compromiso municipal coa formación e o emprego. As obras están a piques de rematar polo que este mesmo ano programaremos actividade de formación en ese espacio que agardamos sirva ademais para dinamizar o barrio da Milagrosa.

Sueiro xa dixo que non ía pactar con Andrade, e que goberne o máis votado, ¿comprométese vostede ao mesmo, a non pactar con Andrade e deixar que goberne o PP se é o máis votado?
Nas pasadas municipais o BNG obtivo 7500 votos e o PP 4500, tres mil votos de diferencia. Traballaremos para mellorar eses resultados porque Carballo precisa un goberno forte e estable como xa temos demostrado. Alá cada quen coas súas fantasías pero vostede sabe que un pacto co Sr. Andrade é imposible na actualidade pero sí me parece creíble que os Sres. Andrade e Sueiro se entender de darse as circunstancias

Candidato Evencio tantos anos criticando a Varela polo seu sueldazo e agora nada lle escoitamos sobre as nove dedicacions deste goberno.
Carballo non se pode gobernar a base de tempos mortos. É preciso un compromiso con Carballo e os salarios sempre os fixemos públicos. a miña declaración de renda figura íntegra na páxina web do concello. Na miña nómina figuran como ingresos 2042.27 euros mensuais. Ningún outro concelleiro do BNG con adicación chega aos 2000 euros. En Carballo temos seis adicacións exclusivas e de ser certos os datos que un medio de comunicación publicou en 2007 somos o concello que menos diñeiro adica en ese concepto 6.78 euros, moi inferior aos outros concellos da comarca.

¿Considera que puede llegar a la mayoría en estas elecciones? Al desmarcarse el PSOE de un posible pacto de gobierno, ¿es el BNG la única alternativa a la derecha en Carballo?
O BNG preséntase a este novo proceso electoral procurando representar a todos os carballeses e co compromiso de gobernar para todos. Somos unha alterntiva que aspira a seguir avanzando para dar resposta ás demandas dos veciños e veciñas.

Cuantas dedicaciones exclusivas nombrara si sale reelegido alcalde?
Reitero que Carballo non se pode gobernar a base de tempos mortos. Hai que ter un compromiso con Carballo porque un concello con máis de 22 millóns de euros de orzamentos precisa de personas que estén dispostas a traballar por Carballo pero non podo precisar o número de adicacións porque, como é lóxico, dependerá da composición do goberno.

Sr. Evencio: ¿ En que se quedó el carril-bici de Carballo-Razo ?
En unha primeira fase feita e agardemos que se poida dar continuidade para dar resposta a unha necesidade para moverse en ese medio que temos que potenciar

Levamos os veciños da avenida das Flores agardando meses e inclusive anos a que dunha vez se adecente a nosa rúa. Despois de ler que xa estaba todo aprobado e as máquinas comezarían a final de ano pasado a traballar así seguimos como sempre. Sr Ferrero teremos que agardar para as eleccións do 2015? Para cando podemos ter os mesmos servizos que o resto de Carballo? Grazas
A avenida das Flores é unha vía da deputación provincial. Ese organismo ten contratada a primeira fase á empresa Oviga e desde o concello demandamos unhas melloras para que a obra tivese a calidade final que merece ese barrio. Na actualidade estamos a facer xestións para que a Deputación contrate a segunda fase que chega a áltura da escola unitaria de Sísamo

Por favor, sexa claro: Se non obtén maioría absoluta, descarta vostede absolutamente e en todo caso o pacto postelectoral con Terra Galega, SÍ ou NON? (por favor, no se escaquee da pregunta, que é ben fácil de respostar)
Si se descarta absolutamente

¿Educación y sanidad le preocupan algo? Si la respuesta es sí, conteste también la segunda pregunta: ¿Por qué no ha sido capaz de solucionar ninguno de los graves problemas que tenemos en esas materias?
Temos demostrado que o goberno municipal ten considerado a educación pública como unha prioridade. Asumimos multitude de obras que non serían de competencia municipal. Colaboramos coa Xunta na busca de solucións pero os graves problemas de educación e sanidade son de responsabilidade de outras administracións e non precisamente do concello de Carballo.

Do Regulamento de Participación Cidadán, que incluía a elección democrática dos alcaldes de barrio, moita leria pero nunca máis se soubo. ¿Por qué incumpliron vostedes esa promesa?
Suprimimos a figura dos alcaldes de barrio porque en unha democracia os representantes tiñan que ser escollidos polos veciños e non polo alcalde. Incumplimos en parte esa promesa pola dificultade en poñer en marcha todo o procedemento pero a xestión dos centros sociais das parroquias é un magnífico exemplo de participación democrática de todo o movemento asociativo de cada lugar.

Cuales son las posibilidades de gobierno después del 22 de mayo
Se ninguén ten maioría absoluta é creíble que o Sr. Andrade o Sr. Sueiro se entendan porque tamén é creíble que o BNG e o PSOE temos demostrado a nosa capacidade de entendemento. Gobernar en minoría penso que sería unha mala solución para Carballo

Se non lle chegaran os votos para pactar co PSOE, pero con TEGA si, ¿ pactaría vostede con Andrade como xa fixo anteriormente?
Xa contestei con rotundidade a preguntas anteriores NON sería posible un pacto co Sr. Andrade

Además de los cambios que Carballo sufrió gracias a la iniciativa privada y la bonanza propia de los tiempos ¿puede usted decirnos si hizo algo más que el parque de hormigón no rego da balsa, las rotondas, las aceras del "derroche Ñ", varias rotondas y el arreglo del mercado de abastos?¿Eso es humanizar? ¿Cree que con eso sienten los caballeses que Carballo mejoró ?
Penso que a pregunta está contestada pero non estaría de máis que se coñecesen as moitas melloras que viviu o noso concello nestes anos

ALBERTO SUEIRO:

¿Por qué pensa que Evencio ten tanto interés agora en desmarcarse do señor Andrade cando foi el quen o fixo alcalde? ¿Non lle parece desagradecido?
E evidente que Evencio non chegaría a ser alcalde no 2003 sin a colaboración de Andrade. Xa gobernaran xuntos antes , en 1987, e tamen acabaron mal, pero voltaron a xuntarse, polo que parece lóxico pensar que si se deran as circunstancias repetirían a experiencia. En todo caso o que nunca pactou con Andrade foi o PP.

Penso que Evencio ten moito interés en que nos olvidemos de que pactou con Andrade para acadar a alcaldía ¿pensa vostede que pactará outra vez si fixera falla?
"Por sus hechos les conocereis". Nas duas ocasións que tiveron necesidade pactaron e gobernaron xuntos. Seguramente volverano a facer si o pobo de carballo lles dá a oportunidade.

Non vexo normal que inclúa na lista a persoas non residentes na nosa vila, e por riba con moitas probabilidades de ser concelleiro.
Na lista do PP procuramos incorporar a aquelas persoas que podian aportar compromiso co noso proxecto. valía persoal e que teñan acreditado unha ampla traxectoria profesional. Non me cabe ningunha dubida que todolos que forman parte de esta lista, coñecen e viven os problemas de carballo e están preparados para traballar en darlles solucion.

¿Qué expectativas electorales tiene el Partido Popular en Carballo?
O PP e unha forza politica con vocación de goberno e polo tanto sempre saimos a gañar as eleccións. Traballamos dende a oposición para dar a coñecer as nosas propostas e confeccionamos o mellor grupo de candidatos e con esos avales pretendemos gañar as eleccións.

¿Qué va a hacer para que en el Ayuntamiento de Carballo pueda entrar a trabajar cualquier persona, sin importar que no sea de ideología nacionalista?
Cumprir e facer cumprir estrictamente a Lei. Os principios de publicidade, mérito e capacidade deben se-los únicos que avalen para acceder a un posto na administración pública. Asi será.

Usted votó en contra de la ambulancia medicalizada en numerosas ocasiones y del Hospital Comarcal, lleva muchos años en el Parlamento ¿va un día votar a favor de algo para Carballo?
Calqueira de estas cuestións son historicamente reivindicacións dos nacionalistas de Carballo. E dificil de entender que gobernando ao mesmo tempo na Xunta, na Deputación e no concello o BNG non cumprirá coas suas propias propostas. Creo imprescindible traballar para mellorar a asistencia médica en Carballo e desde logo comprométome se son alcalde a conseguir a ambulancia medicalizada no próximo mandato.

Si es alcalde, ¿mantendrá el gasto en sueldos del bipartido actual? (1,5 millones de euros)
NON reducirémolo a metade e investiremos a diferencia en politicas de promoción do emprego e as actividade empresarial.

Su lista está llena de títulos universitarios, pero ¿Considera que las personas de su lista están a la altura de solucionar los problemas que sufrimos las aldeas de Carballo? ¿Hay alguién que mire por algo más que no sea Carballo centro?
Non existe ningunha contradicción entre ter un título universitario e vivir nunha aldea. Para proba está Bibiana Bertoa, que ten estudios superiores de inxenieria industrial e vive nun pequeno lugar da parroquia de Sofán, Defender a igualdade entre todolos territorios de Carballo é un obxetivo político do noso programa e defenderano todos, independientemente do seu nivel formativo.

El día después de la presentación del primer tramo de su candidatura, el número 2 y el número 3 poco menos que dijeron que le iban a dedicar a Carballo su tiempo libre (lo cual no debe ser mucho, ya que son parece profesionales cualificados, alguno de los cuales combina administración pública y consulta privada. ¿Usted cree que un ayuntamiento del nivel de Carballo se puede gobernar a ratos?
Non acredito nos politicos profesionales. Creo que a dedicación a vida política ten que vir avalada por unha traxectoria e unha experiencia profesional. Nos prometemos reducir a metade os gastos en dedicacións exclusivas e parciais no concello, e para eso terá que haber moitos concelleiros que vaian a traballar con vocación de servizo público. Baste lembrar que hasta que chegou Evencio o goberno, en Carballo soio había 3 concelleiros con dedicación. Haberá que facer mais con menos.

¿Pactarán con Andrade si ningún grupo tiene mayoría?
Defenderemos que goberne a lista mais votada. Queremos que o alcalde sexa escollido polos veciños e non por acordos post-electorais. Nos non pactaremos con Andrade para conseguir a alcaldía.

¿No cree que se estan riendo de Carballo y de la comarca con los descuentos de la autopista? solo lo usa el 1,7% del total de coches,para cuando autovia gratuita, que piensa hacer?
A política de bonificacións e descontos por consumo e frecuencia é a única política posible e sostible neste momento, e quen a impulsou foi o PP. O que creo que é moi criticable e defender historícamente a retirada do peaxe e cando se ten a posibilidade de gobernar, non soio non quitalr nin rebaixa ra peaxe senon aumentála 4 veces.

Su compañero Ruiz Rivas dejó el parlamento para ser alcalde de Ribeira. Usted no cuenta con ser alcalde?
A información non é correcta. Manolo Ruiz deixou o seu cargo de portavoz do grupo, pero continua como diputado no Parlamento. Dígollo porque está sentado no escaño do lado ao meu, e ambolos dous confiamos en ser elexidos alcaldes dos nosos pobos.

¿ Que le parece que la Xunta de Galicia non financie nada de la nueva guarderia municipal despues de tener firmado un convenio para el efecto? ¿que le parece que esa guarderia se construya en Coristanco?
Paréceme ben que a Xunta colabore con todolos concellos e axude a cubrir a carencia de escolas infantís que padecemos en Bergantiños. O que me parece mal é que en 8 anos de goberno en Carballo non se puxera en funcionamento ningunha plaza ,a pesares de ternos prometido 2 guarderías desde o ano 2005. En todo caso, gobernando na xunta, na diputación e no concello o BNG nunca considerou unha prioridade a escola infantil e por eso en Carballo soio hai unha a que fixo o goberno do PP.

Vostede critica a situación económica do Concello. ¿Cree que nos actuais tempos de crise se pode facer mellor?
Rotundamente Si. Este goberno disfrutou da mellor situación económica da historia de Carballo e non soupo xestionar e administrar ben,e por eso agora ó peche das contas públicas saen remanentes negativos. Eso e maladministrar. Por poñer un exemplo no mesmo periodo o concello de A Laracha presenta un remanente positivo para inversións de mais de 1 millon de euros.

Boas, no actual contexto de crise considera necesario privatizas algúns dos servizos do Concello?
O que é necesario e xestionar mellor os recursos. Gastar soio o necesrio e controlar mellor en qué e quén está a gastar os recursos públicos. Haberá que revisar moitas concesións e estudiar a vialbilidade de moitos servicios buscando maior eficiencia e satisfaccion para os usuarios.

En alguna parroquia dicen que vas a dimitir después de las elecciones para que sea Ferreiro el jefe del PP local ¿es cierto?
Non. Non penso dimitir e en todo caso o cargo de presidente local do PP obtense despois de un congreso local ao que poden concurrir todolos militantes que cumplan os requisitos.

Si gana ¿qué fará coa rotonda da travesía de Malpica e co carril bici desa travesía, que tan perxudicial é para os veciños?
A rotonda da travesía de Malpica é evidente que hai que replantexala e modificala. Co carril bici chegaremos un acordo cos veciños para diseñar o seu percorrido e onde debe escomenzar, coa intención de recuperar os aparcamentos.


Etiquetas: ,


Seguir lendo...

martes, abril 26, 2011

Identity sigue adelanteLa empresa Identity, especialista en el diseño y la fabricación de deportivos de alta gama, ha presentado con un gran éxito su nuevo coupé V12, El IDENTITY Y2, como primicia mundial en Top Marques Mónaco, salón de automóviles de lujo que ha tenido lugar en Montecarlo desde 14 al 17 de Abril. Se trata de un GT de cuatro plazas que pretende revolucionar el mercado internacional de coupés de gran lujo, aunando una calidad de realización excepcional, unas prestaciones sobresalientes y un diseño impactante.

Según José Ramón Fernández Franqueira, el carballés Presidente y Fundador de IDENTITY “el objetivo del nuevo Y2 es consolidar nuestra marca como todo un referente mundial en la construcción de automóviles de lujo”. Esperemos que la inminente puesta en marcha del Parque Industrial de Carballo permita por fin la construcción de las instalaciones en nuestro pueblo.

El nuevo IDENTITY Y2, de 4,97 metros de largo, presenta una carrocería de trazos muy marcados realizada en fibra de carbono, un gran maletero y capacidad para cuatro pasajeros que viajarán con todo tipo de comodidades dado a sus generosas dimensiones y un avanzado grado tecnológico. Por otra parte, las exigencias de cualquier conductor quedan más que satisfechas gracias al avanzado chasis de aluminio y fibra de carbono que garantiza una agilidad de primer orden que fue desarrollada íntegramente por IDENTITY, bajo la supervisión técnica de Samuel Alejandro López, Vicepresidente de Tecnología, y Breno Da Silva, Responsable de Chasis de Identity.

En palabras de Samuel, el motor V12 de IDENTITY Y2, que entrega más de 520 CV, “garantiza unas prestaciones excepcionales. No en vano durante los test previos al lanzamiento, nuestro vehículo ha superado holgadamente los 300 km/h y se ha mostrado capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en menos de cinco segundos".


Especificaciones técnicas:

Propulsor V12 en posición delantera con más de 5 litros de cilindrada

Potencia Más de 520 CV

Par motor Mas de 700 Nm

Cambio Secuencial automático, con levas tras en el volante

Dimensiones Longitud: 4.970 mm
Anchura: 1.950 mm
Altura: 1.300 mm
Distancia entre los ejes 2.960 mm

Peso Aprox. 1.600 kg (en función del equipamiento personalizado)
Sobre IDENTITY

La marca carballesa irrumpió en el mercado mundial del automóvil con la presentación, en el Salón de Ginebra del 2006, de su primer vehículo: el IDENTITY I1. En aquel entonces, el IDENTITY I1, un biplaza con motor central V8 de 480 CV y cambio robotizado de seis velocidades, sorprendió a la industria por la audacia de sus soluciones técnicas y de diseño, entre ellas su carrocería realizada en composites de última generación. En la actualidad, Identity se posiciona en la industria automovilística mundial como una referencia entre los constructores más exclusivos.

Además del Y2, lo empresa española I.D.E.A.S. S.L. - propietaria de IDENTITY y formada por José Ramón Fernández, Samuel López Cárdenas y el alemán Maximilian Martin –ex Global Head & Management Director of Wealth Management and Philanthropy Services de UBS Bank AG - también presenta en Top Marques Mónaco un segundo proyecto y demuestra su capacidad de desarrollo, El CARREIRA C1, un yate de 44 pies de eslora que equipado con dos motores de 700 CV cada una alcanza los 74 nudos, tiene un gran camarote para el armador, así como una mesa para 6 personas y capacidad 11 pasajeros a bordo.

Etiquetas: , ,


Seguir lendo...

Todas las candidaturas de la comarca


Hoy salen publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia las candidaturas que se presentan a las elecciones municipales en los siete ayuntamientos de Bergantiños. Son estas:


Circunscripción electoral: Cabana de Bergantiños
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don JOSE MUIÑO DOMINGUEZ
2.–Don CARLOS ALLO CUNDINS
3.–Don CARLOS MANUEL SANDE MARTINEZ
4.–Doña MARIA LILIANA POSE MARTINEZ
5.–Doña SANDRA MENDEZ BLANCO
6.–Don PERFECTO VAZQUEZ LEMA
7.–Doña SHEILA RECAREY VARELA
8.–Don JOSE ANTONIO POSE MATO
9.–Doña BEGOÑA TORRADO LEMA
10.–Doña SANDRA LEMA PARGA
11.–Don JOSE MANUEL RODRIGUEZ CERDEIRO
Suplentes:
1.–Doña ANA MARIA CASAS SOUTO
2.–Don JOSE MARIA RAMA NANTON
3.–Don MANUEL SANDE VARELA
4.–Don MARCOS ANTONIO TORRADO MOURELLE
5.–Doña MARIA SOLEDAD LEMA LEMA
6.–Don MANUEL VAZQUEZ LEMA
7.–Doña MARIA DEL MAR VIDARTE MONTERROSO
8.–Doña MARIA CONSUELO LEIS GIL
Candidatura número: 2
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (B.N.G.)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don DAVID CANCELA GARCIA
2.–Doña MARIA NIEVES EIROA SOUTO
3.–Don ROBERTO JOSE AMEIJENDA LEMA
4.–Doña DALILA VIZCAINO REGUEIRA
5.–Don JUAN CARLOS LOPEZ OLIVEIRA
6.–Doña MARIA LUZ VARELA VIDAL
7.–Don DAVID LEMA LEMA
8.–Doña MARIA MARIÑO MONTES
9.–Don JOSE LUIS GARCIA REIGIA
10.–Doña ESTEFANIA MARTINEZ VARELA
11.–Don BRUNO FIGUEIRAS CASTRO
Suplentes:
1.–Don SERGIO ROMERO LEMA
2.–Doña MIRIAM EIROA CANOSA
3.–Doña JOSEFA SANDE VARELA
4.–Don JUAN FERNANDO MARQUEZ SENANDE
5.–Don JAIME RELLAN AMADO
Candidatura número: 3
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA -PSOE (PSdeG- PSOE)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don ENRIQUE DIAZ VARELA
2.–Doña VANESA BARREIRA RAMA (Independiente)
3.–Doña ANA MARIA SILVARREDONDA LEIS (Independiente)
4.–Don MANUEL POSE VARELA (Independiente)
5.–Doña ADRIANA INSUA CIBRAN (Independiente)
6.–Don MANUEL FRANCISCO MOREIRA LEMA
7.–Doña MARIA PAULA MOSCOSO VARELA (Independiente)
8.–Don MANUEL BARREIRA AMEIJENDA (Independiente)
9.–Doña MARIA BEATRIZ COSTA FARIÑA (Independiente)
10.–Don JUSTO VALLEDOR ANDRADE
11.–Doña NOELIA AMARELLE RAMA (Independiente)
Suplentes:
1.–Don JESUS AMADO VARELA (Independiente)

Circunscripción electoral: Carballo
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don ALBERTO SUEIRO PASTORIZA
2.–Don MIGUEL ANGEL FERREIRO SUAREZ
3.–Don AURELIO ALFONSO NUÑEZ CENTENO
4.–Doña MARGARITA VARELA LEMA
5.–Doña BIBIANA BERTOA CAMBON
6.–Don JUAN CARLOS CASTRO POMBO
7.–Don RAMON ANTELO VEIGA
8.–Don JOSE LADO LAMAS
9.–Doña MARIA BELEN INSUA TRIGO
10.–Doña ANA BELEN COTELO DIAZ
11.–Don CARLOS REYES PEREIRA
12.–Don JOSE ANTONIO PEREZ VARELA
13.–Don HECTOR GARCIA ANDRADE
14.–Doña MARIA SALOME RODRIGUEZ FERNANDEZ
15.–Doña MARIA CARMEN CASTRO PUGA
16.–Doña MARIA JOSE FACAL DIAZ
17.–Don ALBERTO POSE TABOADA
18.–Don JOSE JAVIER FERREIRO AÑON
19.–Doña MARIA CARMEN FIDALGO PEREIRA
20.–Don ANTONIO JAVIER VAZQUEZ CAMPOS
21.–Doña MARIA ESPERANZA PAN COLLAZO
Suplentes:
1.–Don MANUEL VARELA REY
2.–Don JAVIER COLLAZO MARTINEZ
3.–Doña MONSERRAT CERQUEIRO GESTO
4.–Don JOSE LUIS CASTRO COUTO
5.–Doña MARIA BELEN MATO POMBO
6.–Don JOSE DANIEL MUIÑO GARCIA
7.–Doña MARIA NEREA DIAZ RODRIGUEZ
8.–Don CARLOS NION BUA
9.–Doña MARIA REY PAN
Candidatura número: 2
TERRA GALEGA (TEGA)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don MANUEL ANDRADE CRISTOBAL
2.–Doña ESTEFANIA CANOSA CASTIÑEIRA
3.–Don JOSE ANTONIO VILARIÑO QUEIJEIRO
4.–Don RAMON EIRIS PEREZ
5.–Doña MARIA PILAR GARCIA SOUTO
6.–Don JUAN FRANCISCO PEREZ FERREIRO
7.–Doña NOELIA RODRIGUEZ PEREZ
8.–Don RAMIRO CALVELO RECAREY
9.–Doña MARIA ISABEL SUAREZ TRABA
10.–Doña MARINA VIAÑO SANCHEZ
11.–Don MIGUEL LLORENTE GOYANES
12.–Doña PATRICIA MARIA PEREIRA LORENZO
13.–Don JOSE LUIS CORTIÑAS BELLO
14.–Don MANUEL PEREIRA PAZOS
15.–Doña MARTA MARIA GOMEZ RAMA
16.–Don JOSE MANUEL VARELA CORNIDE
17.–Don GUMERSINDO BALDOMIR VARELA
18.–Don JESUS ROMERO ROMERO
19.–Doña ADELINA FERNANDEZ TAIBO
20.–Doña MARIA LUISA FREIRE ESPAÑA
21.–Doña MARIA ASUNCION MENDEZ VILALTA
Suplentes:
1.–Doña PAULA MARIA REY GOMEZ
2.–Doña MARIA DEL ROSARIO COLLAZO ANDRADE
3.–Don MANUEL ANGEL PEREZ LODEIRO
4.–Don JAVIER MOSTEIRO CASTIÑEIRAS
Candidatura número: 3
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (B.N.G.)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don EVENCIO FERRERO RODRIGUEZ
2.–Doña MILAGROS LANTES SEARA
3.–Don LUIS MARIA LAMAS ALVAREZ
4.–Doña MARIA BELEN LENDOIRO ESMORIS
5.–Don XOSE REGUEIRA VARELA
6.–Doña MARIA MAR EIRIS VILLAR
7.–Don MARCOS JOSE TRIGO FACAL
8.–Doña SILVANA MARIA CASTRO GARCIA
9.–Don JOSE MANUEL GARCIA GUILLIN
10.–Doña MARIA CARMEN REGUEIRA BALDOMIR
11.–Don JOSE DANIEL PEREZ LOPEZ
12.–Doña INES RODRIGUEZ MUIÑO
13.–Don CARLOS LOPEZ DOMINGUEZ
14.–Doña CARLA MARIA VILAS TASENDE
15.–Don MIGUEL ANGEL CALVO POSE
16.–Doña RAQUEL RODRIGUEZ POSE
17.–Don JESUS LAGO ANDRADE
18.–Doña BEGOÑA MOSCOSO VARELA
19.–Don ANGEL DE LA FUENTE SUBIELA
20.–Doña CRISTINA BECERRA LORENZO
21.–Don BENEDICTO VIÑA COSTA
Suplentes:
1.–Don SANTIAGO RAMIRO DOMINGUEZ
2.–Doña MARIA DEL CARMEN URES GARCIA
3.–Don AGUSTIN VARELA ALVAREZ
4.–Doña DIANA SUAREZ FERREIRO
5.–Don JOSE RAMON BRANDON NEGREIRA
6.–Doña LAURA GOMEZ PENSADO
7.–Don JOSE ARTURO SUAREZ BELLO
8.–Doña EVA RODRIGUEZ PORTOS
9.–Don VITOR RECAREI AÑON
10.–Don JOSE MANUEL BUÑO SUAREZ
Candidatura número: 4
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA- PSOE (PSdeG- PSOE)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don JOSE ANTONIO VIÑA PATIÑO
2.–Don PEDRO LUIS FERNANDEZ POMBO
3.–Don JESUS AÑON ANIDO
4.–Doña MARIA CARMEN VILA BLANCO
5.–Doña MARIA MANSO CID
6.–Don MANUEL AÑON GESTO
7.–Don JOSE ANGEL AÑON ANIDO
8.–Doña MARIA TORRES POSE
9.–Doña MONICA MARIÑO CALLEJO (Independiente)
10.–Don AGUSTIN TORRES GOMEZ
11.–Doña MARIA JOSE DIAZ RAMIL
12.–Doña MARIA ISOLINA LOUREIRO TASENDE (Independiente)
13.–Don MARTIN ALEJANDRO ORTIZ OTERO
14.–Don JESUS CANEDO ALCALDE
15.–Doña CRISTINA CASAS CASTRO
16.–Doña CELSA LORENZO ANDRADE
17.–Don MIGUEL GIAQUINTO ARAN (Independiente)
18.–Don SERGIO FILGUEIRA BRANDON
19.–Doña ISAURA CURES DUARTE
20.–Don OSCAR MANUEL ALVAREZ COUTO (Independiente)
21.–Doña PERFECTA LOPEZ RODRIGUEZ
Suplentes:
1.–Don RICARDO LISTA LAGO
2.–Doña MARIA ISABEL LISTA CASTRO

Circunscripción electoral: Coristanco
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don ANTONIO PENSADO PLAGARO
2.–Don JUAN GARCIA VELO
3.–Doña MARIA ANGELES GEMA EIROA VILLAR
4.–Doña CLARISA COUTO CASTRO
5.–Don EMILIO FONDO NOVO
6.–Don LUIS SOUTO GOMEZ
7.–Don JOSE RODRIGUEZ CONDE
8.–Don RAMON ANGEL POSE ARIJON
9.–Doña MERCEDES MATO TRIGO
10.–Doña MARIA TERESA SOUTO SOUTULLO
11.–Don MANUEL LOPEZ SUAREZ
12.–Doña TANIA PEREZ MARTINEZ
13.–Doña MARIA ESTHER LAMAS VAZQUEZ
Suplentes:
1.–Don MANUEL SUAREZ RIAL
2.–Doña ADOLFINA ABELENDA COUTO
3.–Doña CARMEN VILLAR CANCELA
4.–Don MANUEL BAÑOBRE BARJA
5.–Don CARLOS TASENDE ANTELO
6.–Don JOSE AMADO VARELA
7.–Doña MARIA JOSE ALVAREZ EIROA
8.–Don ANTONIO LAVANDEIRA GARCIA
9.–Don JOSE MANUEL POSE MARTINEZ
10.–Doña MARIA ISABEL ALVAREZ EIROA
Candidatura número: 2
TERRA GALEGA (TEGA)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don AMANCIO LAVANDEIRA SUAREZ
2.–Doña LAURA TASENDE CANCELA
3.–Doña MARIA DOLORES TAIBO LAVANDEIRA
4.–Don JUAN MANUEL ANDRADE POSE
5.–Don ANDRES MANUEL DIAZ ABELEDO
6.–Don RAMIRO SANCHEZ SANJURJO
7.–Don JOSE PORTEIRO OSINDE
8.–Doña MARIA CARMEN PARDIÑAS POSE
9.–Don JESUS MANUEL MARTINEZ MENDEZ
10.–Doña MERCEDES AMADO MARTINEZ
11.–Doña JOSEFA CAAMAÑO SOTO
12.–Don JOSE MANUEL DIAZ REY
13.–Doña MARIA JOSEFA GERPE ANTELO
Suplentes:
1.–Don FRANCISCO JAVIER GARCIA FACAL
2.–Doña MARIA JOSE ANDRADE GARCIA
3.–Doña NURIA GOMEZ GAGO
4.–Don ANTONIO ANDRADE POSE
5.–Don JAIME TABOADA LEMA
6.–Doña MARIA DOLORES RODRIGUEZ CURES
Candidatura número: 3
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (B.N.G.)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don JOSE MANUEL VAZQUEZ VAZQUEZ
2.–Doña LAURA MARIÑO TAIBO
3.–Don LEONARDO JOSE FACAL AMADO
4.–Doña MARIA MARGARITA TORREIRA PEREZ
5.–Doña MARIA DOLORES ABELENDA PARIS
6.–Don JOSE MANUEL LORENZO MARTINEZ
7.–Doña MARIA ISABEL SANCHEZ RIAL
8.–Don ORLINDO PEREZ THEODOSIO
9.–Doña ANXELA ABELENDA POSE
10.–Don MANUEL MANCEBO POSE
11.–Doña MARIA DO CARME PARDIÑO RIAL
12.–Don JOSE ANTONIO BERMUDEZ FERNANDEZ
13.–Doña JOSEFA BASTON OSINDE
Suplentes:
1.–Don CARLOS ALFONSO SEIXO FERNANDEZ
2.–Doña BEATRIZ DE RAMON RODRIGUEZ
3.–Don XAVIER CUNS MARTINEZ
4.–Doña MONICA MARTINEZ PORTEIRO
5.–Don JUAN MARCOS BARCA RABUÑAL
6.–Doña PATRICIA MOLINA VARELA
7.–Don IVAN ANDRADE TASENDE
8.–Doña ALBA MARIA ANDRADE FRAGA
9.–Doña ANA PILLADO VEGA
10.–Don ENRIQUE JOSE SERRA COBAS
Candidatura número: 4
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE (PSdeG -PSOE)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don ANTONIO CORTES CARREIRA
2.–Don EVARISTO ABELENDA VILAR
3.–Doña MARIA AMPARO AMARELLE MATO
4.–Doña REBECA GARCIA AMADO (Independiente)
5.–Doña CARMEN BELEN PENA FERNANDEZ
6.–Don MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CONDE
7.–Don BENIGNO CASTRO MILLAN
8.–Doña MARIA MATILDE POMBO LISTA
9.–Don MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LISTA
10.–Doña MARIA SANDRA LORENZO PARDIÑAS
11.–Don PERFECTO ABELENDA GARCIA
12.–Don RAMON FERNANDEZ MARTINEZ
13.–Doña MONICA OSINDE VAZQUEZ (Independiente)
Suplentes:
1.–Don ANTONIO SANCHEZ SANJURJO

Circunscripción electoral: Laracha (A)
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don JOSÉ MANUEL LÓPEZ VARELA
2.–Don JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ BARBEITO
3.–Don JESÚS SOUTO PENA
4.–Doña PATRICIA MARÍA BELLO CANEDO
5.–Doña MARÍA DEL ROCIO LÓPEZ REY
6.–Don RAMIRO BELLO RECOUSO
7.–Don JOSÉ MANUEL IGLESIAS RODRÍGUEZ
8.–Don JOSÉ ALBERTO BLANCO VEIGA
9.–Doña CRISTINA VIEITES CALVO
10.–Doña ADELINA LISTE MONELOS
11.–Don ANTONIO FRAGA BOLON
12.–Doña ANA BELEN RODRÍGUEZ VILAS
13.–Don JESÚS VARELA REY
14.–Doña LUCÍA VARELA RABUÑAL
15.–Don MARCOS MANUEL GACIO TASENDE
16.–Doña ANA BELÉN REGUEIRA ARANTÓN
17.–Don ALBERTO FUENTES PREGO
Suplentes:
1.–Doña MARÍA LORENA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
2.–Doña MARÍA DEL CARMEN SERRANO FRAGA
3.–Don JUAN CARLOS PEREIRA VÁZQUEZ
4.–Don MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ QUEIJO
5.–Don JOSÉ ÁNGEL CAMPOS PARDO
6.–Doña ROSA MARI VILLAR ERVOES
7.–Doña CELESTINA BERTOA TUSET
8.–Don JOSÉ LUÍS ARCAY MONTES
9.–Don JOSÉ MANUEL CAAMAÑO VARELA
10.–Don JOSÉ LUÍS VARELA MARTÍNEZ
Candidatura número: 2
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (B.N.G.)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don XOÁN MANOEL SANDE MUÑIZ
2.–Doña CAROLINA CASTIÑEIRAS BRANDÓN
3.–Doña MÓNICA CASTRO NOGAREDA
4.–Don ALFREDO BOCIJA SERANTES
5.–Don ÓSCAR CALVO VARELA
6.–Doña SORAYA GRELA RODRÍGUEZ
7.–Don ÁNGEL JOSÉ MALLO RAMOS
8.–Doña SARA ALDAO GRAÑA
9.–Don MARCOS ANTONIO PAZOS SÁNCHEZ
10.–Doña ISABEL BLANCO SUÁREZ
11.–Don FRANCISCO REY GARCÍA
12.–Doña LUCÍA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ
13.–Don ÁNGEL BÉRTOA BOLÓN
14.–Doña MARÍA ESTHER CASTRO GONZÁLEZ
15.–Don MANUEL GARCÍA CAAMAÑO
16.–Don LUCIANO GARCÍA COTELO
17.–Doña DOLORES OVIEDO LAREU
Suplentes:
1.–Don ADRÍAN BARREIRO AÑON
2.–Doña MARÍA SILVIA PÉREZ LODEIRO
3.–Don MIGUEL RODRÍGUEZ CAAMAÑO
4.–Doña PATRICIA ALDAO DE LA FUENTE
5.–Don XULIO PONTE VEIGA
6.–Don ANA MARÍA RAMOS LÓPEZ
7.–Don XOÁN CARLOS SUEIRO SUÁREZ
8.–Doña IRENE MEDÍN BLANCO
9.–Don ÓSCAR QUEIJEIRO LODEIRO
10.–Doña MARÍA JESÚS TORVISO GUERRA
Candidatura número: 3
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA- PSOE (PSdeG- PSOE)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don JUAN MANUEL RAMOS VARELA
2.–Don ELADIO VERDIA GARCIA
3.–Doña MARIA PALOMI RODRIGUEZ CASTIÑEIRAS
4.–Doña MARIA ELENA CARBALLIDO COTELO
5.–Don JAIME GARCIA MATO
6.–Don ANDRES PERAL SALVADOR
7.–Don JOSE MARIA FUENTES LOPEZ
8.–Doña LORENA PATIÑO ROSA
9.–Don EDUARDO GARCIA PAZOS
10.–Doña PATRICIA SANCHEZ MONTES (Independiente)
11.–Doña SANDRA REBON ZARAGOZA
12.–Don JOSE PATIÑO ESMORIS
13.–Doña MARIA VICTORIA PUENTE MALLO
14.–Doña MARIA NOELIA VARELA MARTINEZ
15.–Don MELCHOR GASPAR GARCIA IGLESIAS
16.–Doña ANA PEREIRA VILARIÑO
17.–Don FRAN FERNANDEZ MUIÑO

Circunscripción electoral: Laxe
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don AMBROSIO ORONS BAÑA
2.–Doña MARIA JOSE RAMOS CASTRO
3.–Don JOSE ANTONIO SUAREZ MOUZO
4.–Don JOSE MARIA SOTO PEREZ
5.–Doña MARIA MERCEDES VAZQUEZ RODRIGUEZ
6.–Don ERNESTO MANUEL LEMA TOJA
7.–Doña TANIA MARIA BANEIRA PEREZ
8.–Don MANUEL PARDO CARRACEDO
9.–Doña MERCEDES DOURADO PEDREIRA
10.–Don FRANCISCO CHARLIN ORONS
11.–Doña MARIA MERCEDES VALIÑA RODRIGUEZ
Suplentes:
1.–Don LUIS SUENA AMIGO
2.–Doña MARIA PILAR DOURADO VELOSO
3.–Don JOSE ANTONIO RODRIGUEZ REGUEIRA
4.–Don EDUARDO VALIÑA POSE
5.–Doña NOELIA TORRADO SOUSA
Candidatura número: 2
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (B.N.G.)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don XOSE MANUEL POSE LEMA
2.–Doña XULIA MIRA SUAREZ
3.–Doña DIANA TOJA LEMA
4.–Doña MARIA DEL CARMEN AÑON VAZQUEZ
5.–Don JUAN MANUEL MOUZO POSE
6.–Doña EMMA PAZ CIBRAN
7.–Doña ROCIO FACAL FUENTES
8.–Don PABLO VAZQUEZ ACOSTA
9.–Don JOSE INSUA RIOBOO
10.–Don FERNANDO ALVAREZ AMADO
11.–Don AARON JONATHAN RODRIGUEZ FIDALGO
Suplentes:
1.–Doña MARIA CARMEN FONDO VIDAL
2.–Don BREIXO GIRALDO FONDO
Candidatura número: 3
INDEPENDIENTES POR LAXE (I X L)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don JOSE LUIS PEREZ AÑON
2.–Doña MANOLA MIRA SANTOS
3.–Doña MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ ESPASANDIN
4.–Don ALFREDO CHARLIN ALLO
5.–Doña ANABEL SONEIRA MARTINEZ
6.–Don EULOGIO CONSTANTINO CASTIÑEIRA
7.–Doña CAROLINA SILVA MONTERO
8.–Doña MARIA DEL CARMEN LEMA PEREZ
9.–Don JOSE LUIS AMADO RODRIGUEZ
10.–Don JESUS SONEIRA ANDREA
11.–Don PERFECTO SENANDE DOMINGUEZ
Suplentes:
1.–Don JOSE LUIS SERRAPIO CASTRO
2.–Doña MARIA BEGOÑA ROMAR SONEIRA
3.–Don JOSE LUIS LEMA REDONDO
Candidatura número: 4
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA- PSOE (PSdeG- PSOE)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don ANTONIO CARRACEDO SACEDON
2.–Don MANUEL ESMORIS COTELO
3.–Don JOSE MANUEL MOUZO CASTIÑEIRA
4.–Doña SILVIA SILVA ANDRADE (Independiente)
5.–Doña MARIA BEGOÑA RODRIGUEZ VEIGA (Independiente)
6.–Doña RAQUEL VAZQUEZ RIVERA (Independiente)
7.–Don FRANCISCO ORDOÑEZ PARGA (Independiente)
8.–Don JOSE NOVOA BARREIRA (Independiente)
9.–Don MANUEL LEMA CARRACEDO
10.–Doña GERMANIA IGLESIAS DOMINGUEZ (Independiente)
11.–Doña BARBARA VARELA ALVAREZ (Independiente)
Suplentes:
1.–Don VICTOR MANUEL GARCIA POSE
2.–Doña ISABEL RIO MARTINEZ (Independiente)
3.–Don JOSE ANTONIO VIDAL DURAN

Circunscripción electoral: Malpica de Bergantiños
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don EDUARDO JOSE PARGA VEIGA
2.–Don MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MIRAS
3.–Don MANUEL TORRADO ANDRADE
4.–Doña MARIA SOLEDAD BLANCO GORIN
5.–Doña NOELIA FREIJEIRO NOVO
6.–Don JOSE MANUEL COLLAZO CHOUCIÑO
7.–Doña MARIA DEL PILAR DOLDAN POSE
8.–Don GABRIEL COSTA GARCIA
9.–Don ALBERTO POSE LAVANDEIRA
10.–Doña MARIA CARMEN DOLDAN GARCIA
11.–Don JAVIER LEMA RODRIGUEZ
12.–Doña MARIA ENCARNACION SUAREZ TRIGO
13.–Doña MARIA DOLORES CERVIÑO POSE
Suplentes:
1.–Don JESUS POSE COUSILLAS
2.–Don JOSE LUIS VEIGA VEIGA
3.–Don OSCAR MANUEL GOMEZ PARDO
4.–Doña ESTEFANIA GARRIDO ROMAY
5.–Doña MARIA CARMEN RODRIGUEZ ESPASANDIN
6.–Don MIGUEL NOVO ARCAY
7.–Doña MARIA DEL CARMEN PEREZ GONZALEZ
Candidatura número: 2
TERRA GALEGA (TEGA)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don LUIS MIGUEL CEAN GARCIA
2.–Don ANTONIO LORENZO VARELA
3.–Doña EVA MARIA AGUIAR ARAQUE
4.–Doña MARIA JOSE POSE GOMEZ
5.–Don JOSE LUIS VARELA VILLAR
6.–Doña MARIA SANDRA OTERO VEIGA
7.–Doña RAQUEL REY LEMA
8.–Don OSCAR MOSCOSO BERTOA
9.–Don ELISEO VEIGA ARANTON
10.–Don FRANCISCO COTELO BALSAS
11.–Doña MARIA TERESA GARCIA VARELA
12.–Don JOSE MARIA FERNANDEZ GARCIA
13.–Doña ESTRELLA RODRIGUEZ VERDES
Suplentes:
1.–Don JESUS FERNANDO PUÑAL TORRADO
2.–Don MIGUEL POSE RODRIGUEZ
3.–Doña ARSILIA GARRIDO VEIGA
4.–Doña MARIA CRISTINA PENA BUSTO
5.–Don JOSE LUIS CALVO BOUZAS
Candidatura número: 3
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG.)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don ROBERTO GARCIA FERREIRO
2.–Doña MARIA ROSARIO FERNANDEZ CANCELA
3.–Don FRANCISCO JOSE GORIN MOREIRA
4.–Doña MARIA DEL MAR ORDOÑEZ VARELA
5.–Don DANIEL GARCIA REIGIA
6.–Don JULIO NIETO ANDRADE
7.–Don JOSE MANUEL BLANCO POSE
8.–Doña MARIA ISABEL CAMIÑO MOUZO
9.–Doña MARIA SAGRARIO VIDAL VARELA
10.–Doña MARIA JOSE CAMBON VARELA
11.–Don JOSE ABEL VILLAR NOVO
12.–Don JOSE ALEJANDRO COUSILLAS FARIÑA
13.–Doña OLALLA TRIGO CAAMAÑO
Suplentes:
1.–Doña MARIA CARMEN VARELA MATO
2.–Doña MARIA DOLORES MATO LEMA
3.–Don JESUS CAMBON GARRIDO
4.–Don LUIS CANTO SUAREZ
5.–Don AGUSTIN LEMA VERDES
6.–Don ESTEBAN GARCIA VILLAR
7.–Doña EMMA ABELLA CRUZ
8.–Don JOSE MARIA REINO COTELO
9.–Doña GUMERSINDA VEIGA COUSILLAS
10.–Don MANUEL ORDOÑEZ VARELA
Candidatura número: 4
ALTERNATIVA DOS INDEPENDIENTES POR MALPICA (A.I.M.)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don ALFREDO CAÑIZO GARRIDO
2.–Doña MARIA DELCARMEN RODRIGUEZ PEREZ
3.–Don JUAN LUIS SOUTO AMADO
4.–Doña MARIA TERESA ROJO NOVO
5.–Doña MARIA JOSE RAMA CHANS
6.–Don JOSE JAVIER VEIGA MATO
7.–Doña ADRIANA SALOME FARIÑA MARTELO
8.–Don SERGIO RECAREY GONZALEZ
9.–Doña MARIA DEL ROCIO POSE GOMEZ
10.–Don FABIAN GARCIA SANTIAGO
11.–Doña PAULA ANDRADE PEREZ
12.–Don GONZALO RODRIGUEZ VARELA
13.–Don JOSE DAVID LEMA BASTON
Suplentes:
1.–Doña VANESSA RODRIGUEZ GARCIA
2.–Don JOSE FERNANDO LEMA BASTON
3.–Don FERNANDO CARBAJALES LOUREIRO
4.–Doña ANA MARIA VARELA ABELENDA
5.–Doña JENIFFER MONTES AÑON
6.–Doña CARLA VEIGA CANIZAS
7.–Don GONZALO ALVAREZ FREITAS
8.–Don PEDRO PEREZ MARTELO
9.–Doña DIANA MORALES CAAMAÑO
Candidatura número: 5
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA- PSOE (PSdeG-PSOE)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don JOSE RAMON VARELA REY
2.–Don ANTONIO MANUEL PEREIRA RODRIGUEZ
3.–Don ROGUELIO PEREIRA GARCIA
4.–Doña MARIA DOLORES VERDES SUAREZ (Independiente)
5.–Doña MARIA MANUELA ALVAREZ REY (Independiente)
6.–Don ROBERTO PARDO MONTES
7.–Don JAVIER AÑON CAMBRE (Independiente)
8.–Doña MARIA CRISTINA CAAMAÑO GUNDIN (Independiente)
9.–Doña MARIA JOSE SUEIRO POSE
10.–Don SERGIO MANUEL GARCIA VILLAR
11.–Doña TERESA SUAREZ SANTIAGO (Independiente)
12.–Doña MARIA ISABEL LOUREIRO VARELA
13.–Don JOSE VILLAR POSE (Independiente)
Suplentes:
1.–Doña LUZ MARIA VARELA RAMA (Independiente)
2.–Don TOMAS MANUEL CARRILLO ROMERO (Independiente)
3.–Doña MARIA LORENA VEIGA VARELA (Independiente)
4.–Don MARCOS REY GARCIA
5.–Doña MARIA DOLORES MARTINEZ VILLAR
6.–Don JOSE ANTONIO MARTINEZ VARELA (Independiente)
7.–Doña CARMEN ISABEL CHOUCIÑO SUAREZ (Independiente)
8.–Don OSCAR MANUEL VARELA LEMA (Independiente)
9.–Doña CARMEN ANTELO GORIN
10.–Don FRANCISCO CARRIL ABELENDA

Circunscripción electoral: Ponteceso
Candidatura número: 1
PARTIDO POPULAR (P.P.)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don JOSE LUIS FONDO AGUIAR
2.–Doña SUSANA COUSILLAS SÁNCHEZ
3.–Don OSCAR MANUEL REY CALO
4.–Doña BEATRIZ MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
5.–Don JOSÉ POSE FACAL
6.–Doña MARÍA DEL MAR DURÁN MATO
7.–Don JOSÉ LUIS BERMÚDEZ GARCÍA
8.–Don ALBERTO AMADO CANCELA
9.–Don ADOLFO FRANCISCO VALIÑA VÁZQUEZ
10.–Doña CONCEPCIÓN VARELA COTELO
11.–Don JOSÉ VARELA AMEIJENDA
12.–Doña MARGARITA RODRÍGUEZ POSE
13.–Doña CRISTINA MOREIRA VEIGA
Suplentes:
1.–Doña BEATRIZ MARTÍNEZ CALVO
2.–Don ELISEO ROMERO RODRÍGUEZ
3.–Doña MARÍA YOLANDA VIDAL RODRÍGUEZ
4.–Don JOSÉ BALSAS ESMORIS
5.–Doña PAULA EIROA AMEIJENDA
6.–Doña OBDULIA FERNÁNDEZ GRAIÑO
7.–Don ANTONIO RAMÓN REIGIA MARTÍNEZ
Candidatura número: 2
TERRA GALEGA (TEGA)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don BENIGNO CASTRO VELO
2.–Don PABLO RICO VIDAL
3.–Doña MARTA PENA ROMAY
4.–Don JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SOUTULLO
5.–Doña VIVIANA CASTIÑEIRA POSE
6.–Don SANTIAGO PEREZ GARCIA
7.–Don BENIGNO CASTRO RELLAN
8.–Don ANGEL MANUEL SUAREZ MARTIN
9.–Doña MARIA ANGELES BLANCO GOMEZ
10.–Doña GEMMA ARIZA SANCHEZ
11.–Don JOSE ANTONIO VARELA VARELA
12.–Doña YOLANDA CORDOVA COSTA
13.–Doña MARIA DOLORES BERMUDEZ VARELA
Suplentes:
1.–Don JOSE COSTA GARCIA
2.–Don CONSTANTINO COTELO MATO
3.–Doña SONIA RODRIGUEZ AÑON
4.–Don JOSE LUIS PENA ROMAY
5.–Doña MARIA AZUCENA CASTRO RELLAN
Candidatura número: 3
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (B.N.G.)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don MANUEL VARELA DOMÍNGUEZ
2.–Doña MARÍA NIEVES SUÁREZ MARTÍNEZ
3.–Don JESÚS LISTA NEIRA
4.–Doña CRISTINA SANTOS DÍAZ
5.–Don MANUEL FERNANDO RIVERA POSE
6.–Doña LUCÍA VECINO SOUTO
7.–Don JUAN JOSÉ BERMÚDEZ GARCÍA
8.–Doña MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA CALVETE
9.–Don ALBERTO ORDOÑEZ PEREIRA
10.–Doña JESSICA MOURELLE GARCÍA
11.–Don JOSÉ SOUTO RIVERA
12.–Doña CARLOTA EIROA RIVAS
13.–Don RAFAEL CASTRO LEMA
Suplentes:
1.–Doña MARÍA SONIA MUÑOZ MÁRQUEZ
2.–Don JOSÉ ADRIÁN SUÁREZ MARTÍNEZ
3.–Don ANDRÉS AMADO FONDO
Candidatura número: 4
AGRUPACION PONDALIANA INDEPENDIENTE (APIN)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don JOSE MANUEL POSE VERDES
2.–Doña MARTA MARIA PUENTE LEMA
3.–Doña MARIA GUADALUPE NOVO ROJO
4.–Don JOSE RAMON SUAREZ SANTOS
5.–Don MODESTO VELO PARGA
6.–Doña NURIA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ
7.–Don EDUARDO VARELA LOPEZ
8.–Doña MARIA ESTRELLA CASTRO VARELA
9.–Don ADRIAN POSE GONTAD
10.–Don ADRIAN POMBO RIVERA
11.–Doña CRISTINA SANTOS RODRIGUEZ
12.–Doña MARIA DEL CARMEN CAMBON VARELA
13.–Don ANTONIO JOSE MOSQUEIRA AMADO
Candidatura número: 5
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE (PSdeG- PSOE)
Orden.–Nombre y apellidos
1.–Don XOSE LOIS GARCIA CARBALLIDO
2.–Don JOSE SANTOS RIAL
3.–Don JOSE RAFAEL MATO PET
4.–Doña SILVIA MARIA MOSCOSO VARELA
5.–Doña ESTRELLA FERREIRO VAZQUEZ
6.–Doña MARIA ESTRELLA MARTINEZ CENTENO
7.–Doña ISABEL VUELTA GONZALEZ
8.–Don GONZALO MATO VAZQUEZ
9.–Doña GEMMA SAGNIER TORRAS
10.–Don JORGE PET LEIS
11.–Doña MARIA CARMEN LEMA FERNANDEZ
12.–Don ELISEO CERDEIRO SUAREZ
13.–Doña CARMEN ESTRELLA COUTO VILLARINO
Suplentes:
1.–Don JAIME VILLANUEVA MARTELO
2.–Doña ADRIANA MARIA NEIRA CANIZAS
3.–Don MANUEL RODRIGUEZ CARABEL
4.–Don LUIS SUAREZ VARELA
5.–Doña MARTA GERPE SOUTO
6.–Doña EVA MARIA CARRILLO AGUIAR
7.–Don JOSE MANUEL POSE FONDO
8.–Doña TANIA RODRIGUEZ BARCA
9.–Don MANUEL POSE ALVAREZ
10.–Don HERMINIO VARELA POSE


Etiquetas:


Seguir lendo...

jueves, abril 21, 2011

Con una sorpresa debajo del brazo
Sorprendente. Es la palabra para calificar la noticia con la que hoy nos encontramos en la prensa local. Hace más de 10 años, y en medio de la proliferación de fiestas gastronómicas por doquier en toda Galicia, alguien razonó sensatamente que Carballo debería de contar con un evento que de alguna manera rindiese homenaje y promocionase su producto más famoso: el pan. Surgió así la “Festa do Pan”, que después un par de ediciones con muchas vicisitudes y desencuentros entre los participantes, moría sin pena ni gloria entre cruces de críticas de unos y otros.

Pasaron los años y el gobierno de los Evencio boys & girls se sacaba de la manga una nueva fiesta dedicada al alimento estrella carballés. La llamaron “Panxea”, palabra cuya primera sílaba dejaba a las claras su origen, y la segunda su carácter “multicultural”, porque para completar el cartel, a la degustación del pan se sumaban una serie de espectáculos y muestras de artesanía procedentes de distintos países. Del devenir de este curioso espectáculo ya nos hemos ocupado hace bien poco, coincidiendo con su celebración de este año: cambios continuos de programa, contenidos, ubicación y motivación. Tanto es así que ha pasado a convertirse en una auténtica “fiesta sorpresa”.

Pues bien, uno de los muchos cambios anuales del Panxea ha sido el de ir abandonando poco a poco el protagonismo del pan, supuesta motivación inicial de todo el entramado. Y hoy descubrimos que, de golpe y porrazo, contra todo pronóstico, y con solo 15 días de antelación, Carballo recupera su Festa do Pan. El concejal de promoción económica, Xose Manuel García Guillín, anunciaba que el día 8 de mayo un grupo de siete panaderos se instalarán en un carpa en el San Martiño para dar a conocer sus productos. Como viene siendo habitual en todo acto organizado por el bipartito, el evento contará con su propio pregón, a cargo del famoso cómico Xosé Touriñán, música tradicional, regueifeiros, charlas y obradoiros varios.

La verdad sea dicha, no podemos sino felicitarnos por la organización de un acto de estas características, que desde luego, nunca debió dejar de celebrarse. Pero por otra parte no podemos tampoco de censurar la falta absoluta de seriedad con que el Concello de Carballo viene programando todo estos actos. Al caos de Panxea sumamos ahora una fiesta gestada en 15 días, a celebrar en plena campaña electoral (el alcalde se ha apresurado a decir que la fecha la eligieron los panaderos, ay, excusatio non petita…), solo un mes después de otra supuesta fiesta del pan, y sin tener todavía cerrado el plantel de establecimientos participantes. Los mal pensados tienen terreno abonado, y el pan de Carballo no se merece más improvisaciones.

Seguir lendo...

lunes, abril 18, 2011

Even & Andy...

...e os pactos (outra vez)Etiquetas: , , , , ,


Seguir lendo...

domingo, abril 17, 2011

Presentación do programa comarcal do BNG


Etiquetas: , ,


Seguir lendo...

sábado, abril 16, 2011

Máis vídeos dos éxitos deportivos

Respectivamente, Xiria Básket campión da súa liga, e ídem cos cadetes masculinos do Xiria de BalonmánEtiquetas: , , ,


Seguir lendo...

jueves, abril 14, 2011

Continúa a ronda de chats


Seguen os chats cos candidatos á alcaldía de Carballo. Se a semana pasada foron Andrade e Viña, nesta tócalles a Sueiro, que xa pasou onte polas oficinas do grupo Voz, e mañá ó actual alcalde Evencio Ferrero.

Despois de que pasen todos, faremos un resumo do máis interesante que diga cada un.

ACTUALIZACIÓN (XOVES, 23:45 HORAS): INCRIBLE!!! LA VOZ XA PUBLICA HOXE AS PREGUNTAS DO CHAT DE MAÑÁ. ¿Levará mañá Evencio as contestacións nun pendrive? (máis que nada, por aforrarse teclear). Vaia "encontro dixital" do carallo...


Etiquetas:


Seguir lendo...

miércoles, abril 13, 2011

Posible diálogoA conversación debeu ser máis o menos así:

- Sargento Evencio: Fiiiiiiirmes! ….Vente paquí, Ameixeiras!

- Recluta Ameixeiras: …Su... Sus órdenes, mi sargento!

- S. E.: [Collendo das patillas a Ameixeiras e mostrándolle o BOE de onte, martes 12 de abril, co seguinte titular: “Los lectores apuestan por el cambio de gobierno en varios concellos de la zona”] Con que [con retintín] “los lectores apuestan por el cambio en varios concellos…” eh? E non contento con este titular, ATRÉVESTE a poñer debaixo un comentario dunha señora desconocida que di que “es hora de que Sueiro tome el relevo”, eh? PARÉCECHE BONITO, TRAIDOR!!?? XUDAS, QUE ERES UN XUDAS!! A TI EITE ARREGLAR EU!!!!

- R. A.: [azorado] M.. Mi… Mi sargento,… eu non fun….non sei como pudo pasar… fo.. foi un becario que é novo no periódico, e ainda non sabe como funcionan aquí as cousas… cando o vin xa era tarde... Pe... pero non se preocupe, xa o despedín. Síntoo de verdade, mi sargento …. Prométolle que non vai volver pasar… PROMÉTOLLE COMPENSALO, MI SARGENTO…

- S. E.: Que non me preocupe? Que non me preocupe? Pero ti qué pensas, que as eleccións se ganan solas? Ti es parvo ou qué?... Veña, xa o estás arreglando!… Por esta vez non te arresto, pero mañán SIN FALTA quero ver como mo compensas! E como volva a pasar, pola UPG que vas estar limpando letrinas toda a mili!

- R. A.: Non se preocupe, mi sargento, que mañán está arreglado! Xúrollo por mis anuncios [bica os dedos en cruz]

- S. E.: Polo teu ben, máis che vale!


Epílogo:

Titular do BOE de hoxe, mércores 13 de abril: “Muchos lectores confían en que los alcaldes actuales repitan tras el 22-M”. Debaixo, dous comentarios dunha tal María Vila e un tal Luis Rojo que veñen a decir que “Evencio merece seguir moitos anos.” (Amén, polo ben do recluta Ameixeiras)


Etiquetas: , ,


Seguir lendo...

martes, abril 12, 2011

Presentación da candidatura do PPEste venres, ás 9 da noite, no Pazo da Cultura de Carballo, o Partido Popular presentará nun acto público aos integrantes da súa candidatura para as eleccións municipais.

Participarán todolos membros da lista, con un protagonismo singular dos que ocupan a cabeceira e a intervención do candidato á alcaldía de Carballo, Alberto Sueiro. Asistirán cargos orgánicos do PP provincial e a Conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato.

Os 30 candidatos do PP son:

1. Alberto Sueiro Pastoriza
2. Miguel Ferreiro Suarez
3. Aurelio Núñez Centeno
4. Margarita Varela Lema
5. Bibiana Bértoa Cambón
6. Juan Carlos Castro Pombo
7. Ramón Antelo Veiga
8. José Lado Lamas
9. Belén Ínsua Trigo
10. Belén Cotelo Díaz
11. Carlos Reyes Pereira
12. José Antonio Pérez Varela
13. Héctor García Andrade
14. Salomé Rodríguez Fernández
15. María Carmen Castro Puga
16. María José Facal Díaz
17. Alberto Pose Taboada
18. Javier Ferreiro Añón
19. María Carmen Fidalgo Pereira
20. Antonio Javier Vázquez Campos
21. Esperanza Pan Collazo


1º suplente, Manuel Varela Rey
2º suplente, Javier Collazo Martínez
3º suplente, Montserrat Cerqueiro Gesto
4º suplente, José Luís Castro Couto
5º suplente, Belén Mato Pombo
6º suplente, Daniel Muiño García
7º suplente, María Nerea Díaz Rodríguez
8º suplente, Carlos Nión Búa
9º suplente, María Rey Pan

Etiquetas: , ,


Seguir lendo...

viernes, abril 08, 2011

O sábado, todos a apoiar ó Xiria Basket


Diego Vázquez, presidente do Carballo Basket Xiria, fai un chamamento para que os carballeses acudan este sábado ao partido máis importante:

Estimados Amigos:

Con estas liñas quero invitarvos ao que será o partido máis importante da tempada do noso club. Esa importancia non está no resultado do partido, senón no que significa como reflexo do traballo realizado por todos nós ao longo destes últimos anos.

Cando o sábado saia o noso equipo, o Carballo Básket, a enfrontarse ao mellor conxunto da Liga EBA deste ano por un posto nas semifinais do “play off” de ascenso a Leb Prata, quedará culminado un traballo de máis de dúas décadas no baloncesto de Carballo, un traballo que recollería o nome de moitas persoas e que, dende o ano 2005, teño a honra de presidir.

Durante este tempo foron centos de rapaces de Carballo e da Comarca de Bergantiños os que practicaron baloncesto nos nosos equipos, e que sempre o fan coa ilusión de chegar a formar parte dun equipo que leva o nome de Carballo, por Galicia e por España.

No ano 2006 puxemos en marcha o proxecto de crear un club de base, Escola Básket Xiria, coa intención de fortalecer o traballo na canteira. Dende ese ano, chanzo a chanzo, os nosos equipos foron medrando e apostando pola calidade na formación e por ofrecer aos nosos xogadores o mellor elenco de adestradores posible. Grazas a iso acumulamos recoñecementos e premios (títulos comarcais, zonais, copas Galicia, participacións na Liga Galega, convocatorias de xogadores coas seleccións galegas e españolas, etc…).

Esta pasada fin de semana acadamos un éxito que, non sendo o máis importante, garda un gran significado representando o que poderíamos chamar o noso método de traballo. O equipo júnior feminino, ese que une a un grupo de xogadoras que se manteñen xuntas dende cativas, lograron o primeiro posto da liga zonal na súa categoría e representarán ao noso club na vindeira Copa Galicia, cun traballo xordo e constante dende o ano 2007 cando conseguiran a Copa Coruña. Traballaron moito tempo ata facer palpable o moito e moi bo aprendido con esforzo e tesón. A ilo contribuíron varios adestradores, o mellor que o club lle puido poñer á súa disposición.

Do mesmo xeito, na mañá do domingo, o noso segundo cadro sénior, o que tanto nos está axudando para que os xogadores da nosa canteira se incorporen ao primeiro equipo, conseguiu o título da Primeira División Coruñesa e o dereito a disputar o ascenso á Liga Autonómica. Un equipo formado por ata tres xeracións (anos 1979, 88 e 93) de xogadores da canteira do noso club. Eles son a expresión máxima de toda a historia de traballo das nosas categorías de base.

É por elo polo que consideramos que o vindeiro sábado non só será un motivo de ledicia polo importante éxito do equipo de EBA, que sitúa ao noso club como o 6º de Galicia e un dos 100 máis importantes de toda España, do que hoxe por hoxe é o 2º deporte de equipo en importancia do país. Tamén servirá de desculpa para sentirnos orgullosos do brillante pasado, desfrutar dos éxitos do presente, e ilusionarnos cun futuro onde os xogadores da canteira serán os que den o sentido principal ao club.

Diego Vázquez Reino

Presidente de Carballo Basket

SÁBADO 9 DE ABRIL, 19.00 H, PAVILLÓN VILA DE NOIA, PLAY-OFF ASCENSO LEB PRATA

CARBALLO BASKET XIRIA – AURTENECHE MAQUINARIA

Etiquetas: ,


Seguir lendo...

jueves, abril 07, 2011

Falso Joker

Un dos novos grupos de rock carballeses. Sorprendeu na súa estrea, e velaquí os tedes no Pazo.


Etiquetas: ,


Seguir lendo...

miércoles, abril 06, 2011

Cunde o exemplo


(Foto: Anosacosta.com)

Cando hai cousa dun mes La Opinión adicaba a súa páxina web a organizar chats dixitais cos candidatos á alcaldía de Carballo, xa diciamos que debería cundir o exemplo. E ven de facelo o outro diario local con edición en internet . Esta tarde Manuel Andrade abría a tanda cunha interesante conversa da que vos deixamos o enlace, e destacamos varias preguntas que deixan ben ás claras as intencións post-electorais do veterano líder de Terra Galega, se é o que os números llo permiten:

Pregunta: Señor Andrade, Sueiro ya ha dejado claro que no va a pactar con usted. Por tanto su única posibilidad será pactar con Evencio, como ya hizo en dos ocasiones anteriores. ¿Cree que esta única alternativa dificulta o mejora sus expectativas?

Resposta: Terra Galega quiere, como todos, gobernar en solitario. Si así fuera, daría, como novedad, oportunidad a todos los partidos para trabajar en los grandes consensos y el ofrecimiento de participación en el gobierno. En cuanto a pactos, Terra Galega pactará con su programa, como fueron las negociaciones anteriores con el BNG. El programa de Terra Galega será el principal pacto que haremos, y se lo ofreceremos al PP, al BNG y a quien obtenga resultados para garantizar un gobierno estable.

P.: ¿Estaría dispuesto a apoyar la lista más votada sin pactar o solo la apoyaría con un pacto por medio?
R.: Ya contesté anteriormente que Terra Galega pactará con el programa.

P.: ¿Volverá a pactar con Evencio, si le ofrece lo que usted quiere?
R.: No. Pactaré con el programa.

Teniendo en cuenta que Sueiro prometió que no pactaría con usted, si el PP no saca mayoría absoluta y su única salida es apoyar a Evencio, ¿apoyaría usted un gobierno BNG-PSOE?
(Non chegou a contestarse)

É dicir, que Andrade pensa pactar con quen lle ofreza o que pida o seu “programa”, tal e “como fueron las negociaciones anteriores con el BNG”. Polo de agora o PP xa anunciou que con el non conte.

O vindeiro venres tócalle o turno a Viña, logo irá Sueiro, e cerrará o alcalde Evencio Ferrero. Adiviñamos cal será a pregunta estrela do interrogatorio: ¿estará Evencio disposto a pactar co “programa” de Andrade, ou xogará o órdago de Sueiro de ir pola maioría absoluta e renunciar a pactos posteriores?


Etiquetas: , ,


Seguir lendo...

Éxitos deportivos

De excepcional poden calificarse este último mes deportivo en Carballo. O Bergantiños sae do descenso, o Xiria de balonmán disputará a fase de ascenso, e o mesmo fará o Carballo Basket.Etiquetas: ,


Seguir lendo...

sábado, abril 02, 2011

Renovación no PP


O PP presentou onte aos 11 primeiros da súa lista para as próximas eleccións municipais. Sueiro aposta claramente pola renovación, xa que cinco deles son novos na política: Miguel Ferreiro Suárez (nº 2), Aurelio Núñez Centeno (3), Bibiana Bértoa Cambón (5), Belén Insua Trigo (9) e Belén Cotelo Díaz (10) e outro “seminovo” (José Lado Lamas [8], quen xa fora edil sendo alcalde Manuel Varela).

Dos actuais concelleiros populares, aparte de Sueiro, repiten Margarita Varela (que baixa un posto, do 3 ó 4), Juan Carlos Castro (que baixa do 4 ó 6) e Ramón Antelo (que retrocede desde o 2º ó 7º lugar). Non repiten Esperanza Pan nin Ricardo Serrano.

En principio, semella que a lista sube o nivel da anterior (polo menos o académico, xa que seis son licenciados: Sueiro, Ferreiro, Núñez, Bértoa, Castro e Insua). É unha certa sorpresa a presencia dalgunhas persoas moi coñecidas que ata hoxe non aparecían vencelladas públicamente ó PP.Etiquetas: ,


Seguir lendo...

viernes, abril 01, 2011

Violencia na sanidade


Moitas veces temos falado da inseguridade cidadé neste blog. Pero hoxe tócalle o turno a unha manifestación moi singular desa inseguridade, a que vive a xente que traballa no sector sanitario. Trátase dun problema en aumento en toda España, e que tristemente en Carballo ten unha incidencia destacada dentro da nosa comarca.

O certo é que os profesionais que traballan en hospitais, centros de saúde ou consultas está especialmente exposta por verse na obriga de ter que tratar en moitos casos con persoas conflictivas, pero tamén o é que nunca ata o de agora se chegara a extremos tan preocupantes. E desgraciadamente teñen que suceder feitos graves para que as situacións que se veñen larvando salten á opinión pública; así funcionan/amos os medios de comunicación. O caso é que a UGT ven de denunciar que esta fin de semana a garda civil tivo que deter ó acompañante dunha moza que acudira ó PAC de Carballo, e non hai moito unha traballadora sufría amenazas cara ela e maila súa filla pequena. Ó parecer o servizo de seguridade do centro só funciona cun horario determinado nas noites de venres e sábado, e resulta claramente insuficiente. Ademais, a presenza de toxicómanos nos baños é habitual e añade toda clase de complicacións ós traballadores.

Un asunto sen dúbida complicado de erradicar, coma todos os relacionados coa delincuencia e nos que a educación resulta ser o único remedio definitivo. Pero ó igual que sucede con tantos outros actos delictivos, non podemos parar de reclamar á Consellería de Sanidade, ó Concello e ás forzas de seguridade, que deben redobrar os esforzos necesarios para protexer o noso servizo máis básico. Porque se nin no médico podemos estar tranquilos, mal vamos.


Etiquetas:


Seguir lendo...

Queres adoptar un can?
Etiquetas:


Seguir lendo...

 
eXTReMe Tracker
Enlace ó noso arquivo RSS Feedburner