Bitácora de noticias e opinións sobre a actualidade de Carballo

miércoles, noviembre 30, 2005

Elección de compromisarios do PP en Carballo


Onte foi o día de elección de compromisarios do PP na provincia da Coruña para o próximo Congreso Extraordinario dos populares galegos, que se celebrará os días 14 e 15 de xaneiro.

Na provincia, elexíanse 526 compromisarios do Partido Popular, máis 38 de Novas Xeracións. En total, 564.

En Carballo, …

...non se presentaron máis candidatos que o número de compromisarios que lle correspondía elexir ó PP local, polo que, segundo nos informa por e-mail o Partido Popular de Carballo, foron elexidos por aclamación todos os que se presentaron, sin necesidade de votación.

Os compromisarios que lle corresponden a Carballo son 16. Foron proclamados tódolos concelleiros que ten o PP en Carballo (incluido Alberto Sueiro como compromisario nato, por ser diputado no Parlamento de Galicia), máis 4 militantes do PP local (entre eles Manuel Varela, anterior concelleiro e ex-asesor de Núñez Feijoo). Ademáis, tamén foron elexidos 3 membros de Novas Xeracións.

O PP non informou acerca da futura intención de voto dos 16 compromisarios carballeses no Congreso, pero todo parece indicar -se son certas as noticias publicadas na prensa de hoxe-, que apoiarán a Alberto Núñez Feijoo, como a gran maioría da provincia.


Seguir lendo...

Os problemas do tráfico na Gran Vía


A recente reordenación do tráfico na rúa Gran Vía e no seu entorno non semellan ter dado os resultados desexados.

Aínda que a disposición do sentido único en gran parte do percorrido permite circular con maior comodidade, son moitos os conductores que se queixan de que os semáforos colocados provocan atascos onde antes non os había.

Así,...


... a certas horas prodúcense grandes filas de coches esperando pola apertura dos semáforos da Gran Vía, mentres nas rúas perpendiculares outra xente critica o pouco tempo que a luz verde está aberta.

Para agravar o problema, o desvío do tráfico pola Avenida de Bergantiños tampouco semella ter contentado aos seus veciños, pola desaparición de moitas das prazas de aparcamento e o aumento da circulación.

¿Cál é a súa opinión?
¿Cáles cre que son as solucións aos problemas do tráfico en Carballo?

Seguir lendo...

martes, noviembre 29, 2005

Información sobre el probable concesionario del Centro Comercial


Si hay una cuestión que esté de candente actualidad en Carballo, es todo lo relacionado con la concesión del nuevo Centro Comercial que el gobierno municipal pretende construir en la Plaza del Ayuntamiento. Por eso, modestamente trataremos de ampliar la información de todos los carballeses sobre un asunto que nos concierne directamente.

Según publicó la prensa días atrás, la única empresa que presentó oferta para la concesión del nuevo Centro Comercial y Parking subterráneo de la Plaza del Ayuntamiento fue “Surtiser Aparcamento e Viales Subterráneos”, con lo que tiene todos los boletos para que “le toque” la concesión.

Investigando un poco sobre dicha empresa...

...en la página web e-informa (que contiene información sobre todas las empresas constituidas en España) no hemos encontrado ninguna sociedad o empresa con esa denominación específica, lo que puede significar que, o bien se ha constituido recientísimamente, o bien se trata de una U.T.E. (Unión Temporal de Empresas, formada por dos o más empresas para concurrir a este concurso) que adopta esa denominación. Lo que sí hemos averiguado es que existe una empresa con el nombre SURTISER, S.L. (que todo apunta a que se trata de la que licita esta concesión, puesto que al parecer no es posible constituir dos empresas con el mismo nombre), con C.I.F. B136322717 y con domicilio social en Pontevedra (Plaza da Peregrina, 6). Fue constituida el 27.10.1998 y tiene un capital social de 3.005,06 euros.

La actividad a la que se dedica dicha empresa es, según sus estatutos sociales, el “comercio al por menor de combustibles, carburantes y lubricantes”.

Su Administrador Único es D. Francisco Javier Bastón Pereiro, nombrado el 12.1.1999.

Según dicha información, “el balance de 31/12/2002 indica que dicha sociedad se encuentra inactiva”, siendo “negativo” el resultado de dicha sociedad el último año (2004).

Estos datos contrastan fuertemente con lo afirmado días atrás en algún medio de comunicación por el concejal de Urbanismo, Sr. Andrade, quien decía que sólo se había presentado la empresa que había realizado el estudio previo de viabilidad encargado por el gobierno municipal. Si eso es así, ¿realizó Surtiser SL el estudio de viabilidad pese a constar dicha empresa "sin actividad" en los últimos años? ¿Recobró su actividad para presentarse al concurso de Carballo? Son preguntas que surgen a bote pronto.

Si conocéis más datos acerca de dicha empresa, por favor hacédnoslos saber para que todos tengamos información.


Anteriores entradas relacionadas:

Presentada unha única empresa ó concurso do parking - centro comercial

O concurso do parking-centro comercial aínda pode ter marcha atrás

Expectación ante a finalización do prazo do concurso para o Centro Comercial


Seguir lendo...

lunes, noviembre 28, 2005

Destructoras de papelRecibimos un correo electrónico do noso lector Xabier Graña que nos informa do seguinte:

"Só nun departamento da Consellería de Educación, en Santiago, mercáronse tres máquinas destructoras de papel, e o único que había no despacho cando chegou o novo inquilino eran fotocopias de páxinas de periódicos, nin siquera un miserable bolígfafo bic (naranja o cristal)."
Grazas a Xabier Graña pola súa contribución a esta web.

Unha vez máis, animámosvos a todos a colaborar.
Seguir lendo...

sábado, noviembre 26, 2005

Aniversario do Prestige


O pasado 13 de novembro cumpliuse o terceiro aniversario do afundimento do buque “Prestige”.

Con este motivo, abrimos un debate/foro de comentarios sobre a catástrofe. Algunhas suxerencias:


 • ¿Cales son os vosos recordos de aqueles días?
 • ¿Cómo afectou á costa de Carballo?
 • ¿Pasaron os seus efectos?
 • ¿Cómo xestionou a crise o goberno de Aznar e qué fixo o do PSOE desde que goberna?
 • ¿Considerades correcta/incorrecta a decisión de alonxar o buque da costa?
 • ¿Foi utilizada políticamente a catástrofe?
 • ¿Debe institucionalizarse un “Día da Dignidade”, como propón o BNG, ou non?
 • ...
En fin, todo o que se vos ocurra…

Esperamos os vosos comentarios.
Seguir lendo...

Imposición de nomes das rúas de CarballoRecibimos unha nota de prensa do Partido Popular rexeitando "os modos autoritarios e sectarios do goberno municipal", referíndose a imposición de nomes de rúas que pretende levar a cabo o goberno no próximo Pleno do día 28.

Continúa decindo o PP:...


"Nunha nova mostra do seu talante, o Goberno Municipal levará ó próximo Pleno a súa proposta unilateral para poñerlle nome a varias rúas de Carballo, aprobada só polos grupos do tripartito na Comisión Informativa celebrada o pasado mércores.

Este absoluto desprezo do grupo mioritario da Corporación, contrasta coa actitude que mantivo o PP en ocasión similar. No ano 2001, gobernando Manuel Varela, puxémonos en contacto con tódolos grupos da Corporación para consensuar o nome das novas rúas. Naquel momento, en aras do consenso, o PP renunciou á súa idea inicial de distinguir a persoeiros unánimemente recoñecidos e que xa non estaban activos na vida pública. Eso non foi posible naquel momento pola oposición do BNG, e o PP preferiu non crear polémica, renunciando á nosa lexítima e xusta intención co fin de non rachar o consenso nunha cuestión que é desexable non cambiar segundo sexa o signo do goberno de turno.

Nembargantes, as cousas cambiaron. Agora goberna o BNG, co apoio dos outros dous grupos que forman o tripartito. O resultado, á vista está: nun alarde de imposición e sectarismo, pretenden impoñer unilateralmente os nomes das rúas, esquecéndose de que en Carballo non só conviven as sensibilidades que representa o BNG, senón tamén (maioritariamente) outras ideoloxías e crenzas."


Sen dúbida, os consensos son sempre aconsellables en política, pero máis en asuntos coma este, que só contribúen a xerar crispación. Os gobernantes deberan ter sempre presente que gobernan para todos, e deben procurar non ferir susceptibilidades.


Enlaces relacionados:

O PP propón nomes de rúasSeguir lendo...

viernes, noviembre 25, 2005

O PP insiste en acusar ó Alcalde de faltar á verdade, encubrimento e trato de favorNunha nota de prensa remitida polo PP de Carballo, o grupo da oposición insiste en que, no caso do concelleiro do BNG que fixo unha obra ilegal, “o Alcalde encubriu” e existiu “trato de favor” a ese concelleiro.

Alude o PP a que "existen datos máis que suficientes para afirmar que se mantivo un trato de favor e que non se actuou do mesmo xeito, nin se aplicaron as mesmas medidas que noutros expedientes.”

Entre eses indicios, segundo o PP…

… “o servicio de inspección urbanística non actuou coa dilixencia necesaria, máxime cando o feito denunciado afectaba a un membro do goberno municipal, tendo en conta que a inspección tardou máis de un mes en actuar , cando se pode demostrar que en expedientes urbanísticos motivados por denuncias de particulares das mesmas datas, a inspección realizouse nos días inmediatamente seguintes.”

Acusa ó Alcalde de “falta[r] á verdade” cando este afirmou que o PP tivera acceso á información. Para desmentilo, o PP recorda que “foi publicado pola prensa que tivemos que pedilo por escrito despois de que se nos negase o acceso ós expedientes en máis dunha ocasión, e sempre por orden do Alcalde.”

Engade tamén o PP que, no momento da denuncia, “non existía licencia de ningún tipo”, e por iso tamén “falta á verdade” o Alcalde cando afirmou “que se trata ´da obra dun particular que non se axusta á licencia´.”

Noutro párrafo, para desmentir o trato que recibía anteriormente o BNG, o comunicado di: “O Sr. Alcalde falta a verdade cando afirma que en outro tempo non se lle daba acceso á información, sendo absolutamente falso, e a proba é que incluso fotocopias de documentos municipais (facturas) apareceron publicados na revista do BNG (O Anllons).”

Finalmente, o PP pide “que desde o Goberno municipal se dean tódalas explicacións á cidadanía e se aclare con exactitude cal foi a actuación do Sr. Alcalde e do Concelleiro de Urbanismo neste asunto", ó tempo que di “lamenta[r] a actitude do Alcalde querendo ocultar unha obra ilegal, ocultando a información ós representantes da oposición, intentando culpar ós servicios técnicos e intentando minimizar unha acción que desde todos os puntos de vista constitúe unha infracción urbanística, contra a que a Lei prevé as correspondentes sancións.”


Anteriores noticias relacionadas:

Un ex-concelleiro do BNG de Carballo fixo unha obra ilegal sendo edil
Nota do PP sobre a obra ilegal do concelleiro do BNG


Seguir lendo...

Carballo desde o ceo


Internet ofrécenos varias posibilidades de ver Carballo desde as alturas. As máis relevantes (no que se refire a Carballo) chámanse Sigpac (ou Sixpac na versión galega) e Google Local.

Sigpac é un visor que desenvolve o Ministerio de Agricultura, e está nesta dirección:

http://sigpac.mapa.es/fega/visor/

Creado inicialmente para contar oliveiras a vista de paxaro, permite consultar fotos aéreas que indican o número de referencia catastral das fincas. Ten zoom para acercar ou alonxar a imaxe.

Sixpac é o mesmo sistema, pero referido a Galicia. Depende da Consellería do Medio Rural, e pode accederse a el no seguinte enlace:

http://www.xunta.es/conselle/ag/fogga/sixpac/visor/


Finalmente, o sistema Google Local consiste en fotografías tomadas por satélite de todo o planeta. Se pinchades aquí, levaravos a unha vista aérea de Razo e Baldaio. Desplazando o mapa co rato, podedes ir “voando” ata outras latitudes. Tamén ten zoom.
Seguir lendo...

Anuncios publicados no DOG durante o mes de novembro
E como o prometido é deuda, insertamos as publicacións aparecidas no DOG durante o mes de novembro que afectan directamente a Carballo:

De entre elas, destacamos a licitación da obra de reparación da fachada do CEIP Bergantiños de Carballo, por un importe de 215.000 euros.

A relación completa pode verse a continuación:…


- 8 de novembro de 2005:
 • Expediente de modificación da concesión do servicio público de transporte de viaxeiros por estrada Cerceda-Carballo-Sísamo, de titularidade da empresa Autos Queijeiro, SL. Ábrese prazo de un mes para que os interesados efectúen alegacións.

- 10 de novembro de 2005:
 • Anuncio de aprobación inicial da Modificación Puntual nº 5 do PXOM, relativa ós garaxes obligatorios. Sométese a información pública por prazo de un mes.
 • Anuncio de aprobación definitiva do estudio de detalle para completar aliñacións e rasantes nas rúas Oleiros e Carpinteiros.

- 14 de novembro de 2005:
 • Resolución pola que se anuncia a licitación, polo sistema de concurso con procedemento aberto, para a contratación da obra de reparación de fachadas no CEIP Bergantiños de Carballo. O prazo de ejecución é de 4 meses, e o orzamento base ascende a 215.272,96 euros.

Seguir lendo...

jueves, noviembre 24, 2005

Anuncios publicados en el BOP durante el mes de noviembre


Como servicio a nuestros lectores que pretendemos ofrecer periódicamente, insertamos la relación de anuncios publicados en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) durante el mes de noviembre que tienen relación con Carballo.

Próximamente, haremos lo propio con los publicados en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

De los anuncios publicados este mes, destacamos dos: una solicitud para abrir una nueva gasolinera en la Avda. de Malpica; y otra para construir un tanatorio en Sofán. En ambos casos, se abre un plazo de 20 días para presentar alegaciones.

Los anuncios, con su fecha de publicación y contenido, son los siguientes:...
...
- 2 de noviembre:
 • Se anuncia el pago de los justiprecios correspondientes a expedientes de expropiación forzosa instruidos para el término municipal de CARBALLO con motivo de las obras del proyecto ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA AC-412, el cual tendrá lugar el 9 DE DICIEMBRE DE 2005, DE 10.00 A 10.15 HORAS a los propietarios de las fincas cuya relación figura expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

 • Aprobación definitiva del proyecto de equidistribución del polígono 29 del PGOM, acordado en Junta de Gobierno Local celebrada el 15-9-2005.

 • Publicación del calendario de fiestas locales. En Carballo, serán fiestas locales en el año 2006 los días 28 de febrero, martes de Carnaval; y 24 de junio, San Juan.

- 4 de noviembre:
 • Anuncio de aprobación del Plan experiencia piloto de depuración de aguas residuales en pequeños núcleos 2005, 2ª fase, integrada, por lo que respecta a Carballo, por el siguiente proyecto: ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA AGLOMERACIÓN RURAL FORMADA POR CANCES GRANDE Y CANCES DA VILA, por un importe de 151.033,83 euros. Expuesto durante 10 días a fin de que se puedan formular alegaciones al mismo.

- 21 de noviembre:
 • Anuncio de tramitación de licencia de apertura de Estación de Servicio solicitada por E.S. MINGACHO, SL, en Avda. de Malpica, nº 80-84 – Carballo. Se abre un plazo de 20 días para presentar alegaciones u observaciones.

- 23 de noviembre:
 • Aprobación definitiva de expediente de suplemento de crédito nº 1/2005 del Ayuntamiento de Carballo.

- 24 de noviembre:
 • Anuncio de tramitación de licencia de apertura de Tanatorio en el Lugar da Plaza - Sofán – Carballo, solicitado por D. ª Pilar Amor Mallo Se abre un plazo de 20 días para presentar alegaciones u observaciones.Seguir lendo...

Nota do PP sobre a obra ilegal do concelleiro do BNG


Recibimos unha nota de prensa do Partido Popular que dí así:

"O Partido Popular de Carballo denuncia que o alcalde Sr.Ferrero tratou de encubrir unha ilegalidade feita por un concelleiro do BNG, quén fixo unha construcción ilegal, e unha vez descuberta po-la denuncia de un veciño, concedeulle trato de favor o seu compañeiro de partido.
O Partido Popular de Carballo considera…

…que dende o Goberno se ocultou a existencia de unha construccion ilegal propiedade de un Concelleiro do BNG e o Concello actuou obligado porque un veciño presentou a denuncia no rexistro do Concello.
O Alcalde negou o acceso a información os concelleiros do Grupo municipal do PP de Carballo, que a tiveron que solicitar por escrito, non autorizando a revisión do expediente iniciado a raiz da denuncia e soio permitiu o acceso os expedientes unha vez que de acordo co infractor se ocultaron as probas da infracción.
O Alcalde e o Concelleiro de Urbanismo interviron para paralizar o procedemento habitual nestos casos, xa que o tratamento do expediente urbanistico do concelleiro non manten as mesmas pautas que outros casos parecidos de infracciones urbanisticas derivadas de denuncias de particulares.
O Servicio de inspección de urbanismo non fixo ningunha intervención hasta 33 días despois da denuncia e non iniciou ningún expediente sancionador, o que non ocurre en expedientes urbanisticos similares, nos que tanto a inspección urbanistica coma os informes legais prodúcense nos dias inmediatamente seguintes ó coñecemento das denuncias .
O concelleiro non foi notificado de que a construccion sin licencia urbanistica e unha infracción urbanistica que está sancionada pola Ley, como ocurre nos demas expedientes das mesmas características.
O Partido Popular considera que o Alcalde non pode amparar acciones que son claramente ilegais e máxime cando o infractor e un representante politico dos cidadáns, estando o primeiro edil, por razón do seu cargo, obligado en maior medida que todolos demais cidadans ó cumplimento estricto da legalidade, independientemente de cores politicas ou afinidades de calquer tipo."

Carballo Dixital publicou onte a noticia, que nos foi remitida por "Vortex", publicada o 17 de novembro en La Opinión. ¿Tería algo que ver que saise publicada aquí con que agora o PP envíe esta nota?

Animamos a tódolos grupos políticos para que nos fagan chegar as súas notas, comunicados, noticias, etc.

Seguir lendo...

Aclaración de Novas Xeracións de Carballo


Recibimos a seguinte aclaración remitida por Novas Xeracións de Carballo, que pasamos a publicar íntegramente. Di así:

"Acabamos ler un dos comentarios que aparecen publicados na súa páxina
web, realizado anonimamente, e que di o seguinte:

" o do anonimato a min dame igual, teño clarisimo quen está detras desto e xa era hora de que fixeran algo máis imaxinativo que os carteis de Rajoi. Se estou errado desmentidemo, e decide quen sodes estamos nun mundo no que xa non se leva á xente ao paredón."

A este respecto, Novas Xeracións desexa aclarar que,...


...se o comentarista en cuestión se refire á campaña "Escoitámoste" que vimos de realizar nas últimas datas, e está a suxerir que a nosa organización é quen realiza Carballo Dixital, esto é rotundamente falso.

Novas Xeracións tivo coñecemento da existencia de Carballo Dixital mediante un correo electrónico que nos foi remitido ás 1:53 horas do 19 de novembro. E toda a nosa participación ata hoxe nesta web consistiu no envío dunha nota de prensa, referida ás pintadas da zona escolar, que realizamos ás 12:34 horas da mañá seguinte, conxuntamente para tódolos medios con información local.

Por outra parte, seguimos a traballar na realizacion dunha páxina web, da que esperamos dispoñer en breve.

Solicitámoslles que aclaren este aspecto na súa páxina e agradecémoslle a súa atención, así como a publicación da nota que lles enviamos.

Novas Xeracións de Carballo
23 de novembro de 2005"
Dito queda.

Nota de Carballo Dixital:
Os comentarios son de quen os fai. Salvo excepcións moi contadas (que non teñen que ver coa identidade dos membros de Carballo Dixital) esta web non vai entrar en desmentir comentarios, porque se entramos en esa dinámica, o primeiro comentario falso que non desmintamos vai querer decir que é certo, e non podemos caer nesa trampa.

Outra cousa: Perdón se o anagrama de Novas Xeracións non coincide co que ilustra este post. Foi o único que encontramos en internet.

Seguir lendo...

miércoles, noviembre 23, 2005

Para saciar (o aumentar) vuestra curiosidad


Inicialmente, acordamos publicar el siguiente texto como “comentario” a otros comentarios de lectores que sentían curiosidad por saber qué es o quiénes formamos Carballo Dixital. Pero como el asunto tiene su enjundia, pues supone explicar un poco la filosofía con la que se creó esta web, y como simple comentario era posible que no fuera leído por todos los que entran en la página, decidimos finalmente (después de arduas y democráticas deliberaciones) colocarlo en primera página.

Para saciar vuestra curiosidad, os diremos que Carballo Dixital somos…

… varias personas aficionadas a la informática y con inquietudes por todo lo que pasa a nuestro alrededor, principalmente en nuestro pueblo, Carballo.

Después de mucho debatir y comentar entre nosotros la situación de los medios de comunicación locales, llegamos a la conclusión de que era necesario "abrir" la información, y que podíamos contribuir a ello, en la medida de nuestros escasos medios, creando esta web.

No somos "un colectivo", porque eso sería pertenecer a un grupo o pretender crear un grupo cerrado. No pertenecemos a ningún grupo (personalmente, cada uno es libre de pertenecer a los clubes, asociaciones, partidos, peñas,… que quiera). Estamos abiertos a nuevas incorporaciones, que siempre serán bienvenidas. En todo caso, y para evitar presiones, mantendremos por el momento el anonimato, y también lo garantizaremos a quien desee colaborar con nosotros. Anonimato que es perfectamente legítimo; anonimato que, como se decía en algún comentario de esta web, es la tónica dominante en la publicación de blogs; y anonimato que, además y sobre todo, como decíamos, garantiza que no seamos sometidos a presiones de todo tipo (de poderes políticos, de partidos, de poderes económicos, laborales, familiares,...). Por consiguiente, como garantía de nuestra libertad, el anonimato es importante, en relación con el propio objeto de la página y con lo que diremos a continuación.Nuestra intención al crear esta web era rellenar un hueco que creemos existe actualmente en la información local: los medios de comunicación privados existentes en Carballo tienen intereses económicos (legítimos: su objetivo, como toda empresa privada, es ganar dinero). Esos intereses, a nuestro entender, les limitan cualquier posibilidad de crítica al poder político: o no quieren, o no pueden.

Basta con ver los anuncios que se publican en los medios locales de Carballo para comprobar cómo proliferan los anuncios del Concello "x" o del Concello "y", o de la Diputación, o de la Xunta:

- anuncios felicitándonos las Navidades, o las fiestas patronales, o el Antroido (¿qué necesidad hay de que el Alcalde nos felicite las Pascuas? Ninguna, sólo que eso significa dinero para el medio que publica la felicitación en forma de anuncio).
- anuncios de actividades culturales,
- anuncios de licitaciones de obras, oposiciones, concursos,...
- etc., etc....

Todos esos anuncios significan "pasta" para el medio que los publica. Por curiosidad: ¿Sabéis cuánto cuesta media página de publicidad en la edición de Carballo de La Voz de Galicia? 474 € + IVA = 550 € (si es en color o en fin de semana, sube el precio de forma considerable). Podeis ver las tarifas aquí.


Una parte de esos anuncios (no la mayoría) son de publicación obligatoria, pero basta con que se publiquen en un solo medio de comunicación, pudiendo el Concello “x” elegir en cuál de ellos se publican. ¿En cuál se publicarán, en el que es crítico con el poder o en el que lo halaga?

Toda esa publicidad supone muchos euros al año, y La Voz (por poner sólo un ejemplo) no va a estar por incordiar ni molestar al poder de turno, porque eso puede significar perder un buen pellizco publicitario proveniente de ese poder político, y la empresa le va a pedir cuentas a su responsable en Carballo del medio de que se trate. De ahí los contínuos halagos y la escasez o ausencia de críticas al poder de turno que se aprecian leyendo los medios locales.

Esta situación, que creemos notoria, es lo que nos llevó a crear esta web, para "compensar" en la modesta medida de lo posible, esa visión "de color rosa" y unilateral, y presentar, cuando lo juzguemos necesario (pues no se trata de criticar porque sí), otro punto de vista, que puede coincidir con la realidad o no (todo es subjetivo y todos tenemos nuestras ideas; y, no lo olvidemos, derecho a tenerlas y manifestarlas, pues afortunadamente existen las libertades de pensamiento y expresión).

En fin, después esta larga -pero necesaria- perorata, agradeceros vuestra atención y reiteraros que estamos a vuestra disposición, reclamando vuestro apoyo para que colaboreis con esta página enviando noticias, comentarios, opiniones, fotografías,…; para que la difundais entre vuestros conocidos; o para que simplemente la leais o critiqueis.

A todos, gracias.
Seguir lendo...

Un ex-concelleiro do BNG de Carballo fixo unha obra ilegal sendo edil
Un amable lector que responde ó nome de “Vortex” fainos chegar unha noticia que, a pesar da súa antigüidade (pois foi publicada o pasado 17 de novembro no xornal La Opinión) consideramos do máximo interés:

“El ex concejal de Carballo, José Antonio Periscal, que presentó su dimisión hace unas semanas como miembro de la Corporación, se vio obligado a derribar una obra ilegal que había construido en una finca de su propiedad, en la zona de As Eiroas. El pasado verano el ex edil empezó a construir un galpón anexo a su vivienda de forma irregular, que no guardaba las distancias pertinentes con la finca de otro vecino, quien denunció los hechos en el Ayuntamiento.

La obra fue derribada por el interesado a finales del mes de octubre, unos días antes de recibir la inspección urbanística del Concello. El día 25 de octubre José Antonio Periscal presentó su renuncia en el pleno como edil del BNG por motivos personales.

El alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, reconoció que se había construido una obra que no se ajustaba a la legalidad, pero que ya ha sido derribada sin problemas.”


Segundo información recabada por Carballo Dixitall, o tal “galpón” era en realidade unha vivenda nova, duns 70 metros cadrados de superficie en planta, separada da anterior vivenda uns 4 ou 5 metros e construida xusto no linde coa finca do veciño que denunciou a situación. Tamén, segundo o que conseguimos averiguar, carecía de calquer tipo de licencia de obra, ainda que este extremo está sin contrastar.

Por incrible que pareza, dada a importancia da noticia, non atopou eco en ningún outro medio de comunicación. O que nos extraña máis, se cabe, é que a oposición municipal permaneza calada ante unha noticia deste calado. ¿É que non len a prensa? ¿Ou é que consideran que o asunto non merece a súa atención?


(Moitas gracias, Vortex, pola noticia).Seguir lendo...

Novas Xeracións denuncia que o Concello non limpa as pintadas da zona escolar


Novas Xeracións de Carballo mandounos unha nota de prensa acompañada dun arquivo fotográfico sobre as pintadas que hai en moitos muros do barrio do Chorís.

Nesta zona os xóvenes populares denuncian que o Concello non limpa as pintadas da denominada "zona escolar", que teñen proliferado en muros de peche e mesmo edificios públicos, e nas que lanzan "todo tipo de proclamas de tipo político radical", segundo din na referida nota.

Consideran estas manifestacións absolutamente inxustificables, "nin sequera dende o punto de vista da liberdade de expresión, pois hoxe existen infinidade de medios adecuados para expresarse". Pola contra, pensan que son unha falta de respecto ós veciños e unha forma de feísmo, e que resultan especialmente graves nunha zona na que os rapaces acoden a recibir a súa educación, "e sobre os que probablemente queren influír os autores destas expresións".

Novas Xeracións considera que o goberno municipal, "que tanto di preocuparse pola limpeza", non ten feito nada por solucionalo. Por ese motivo,...

…, esíxenlle que tome medidas para limpar e evitar estas pintadas.

E estes son algús exemplos que nos mandaron:
Nembargantes, debemos recordar que non só hai pintadas radicais de extremistas de esquerda, senón tamén do signo contrario (lembramos algunha que reza algo así: BNG=PNV=ETA). O cívico sería que non houbera ningunha, e xa que desgraciadamente as hai, que o Concello as borrara todas. Nós tampouco entendemos a pasividade municipal neste asunto.

(Grazas a NNXX polo envío e desculpas polo retraso na publicación, pero houbo un pouco de descoordinación entre nós, xa que estes días estivemos moi ocupados poñendo todo a punto)

Animamos ós demais partidos, a tódolos cidadáns e grupos a que nos fagan chegar as súas noticias, notas, etc


Seguir lendo...

Un novo lugar para facer deporte


Recentemente inauguráronse no barrio do Chorís as pistas deportivas anexas ó instituto Alfredo Brañas.

As pistas inclúen un campo de fútbol 7, unha pista polideportiva, e uns pequenos carriles de atletismo que rodean o conxunto, e pode accederse a elas dende o instituto, que as utiliza para as súas clases de educación física, ou dende o parque do Chorís que dá á Avenida de Bergantiños.


Tanto o parque como as pistas aséntanse sobre os terreos do vello campo de fútbol, que foron obxecto dun longo procedemento para determinar a súa titularidade, entre o Concello e o Instituto. Pese a que o Concello decía ter a razón legal, o executivo entón presidido por Manuel Varela decidiu construír un novo campo de fútbol no polígono de Bértoa, clausurar o existente, e reservar que a parcela se adicase a estes novos usos.

O parque do Chorís foi xa inaugurado hai máis de tres anos, e o actual goberno ven de executar as obras das pistas, que están a permitir a moitos rapaces facer deporte en mellores condicións. O empleo da iluminación do antigo campo de fútbol permite utilizar as instalacións ata a noite.

Seguir lendo...

martes, noviembre 22, 2005

Debate: las comunicaciones con Coruña


De todos los temas de conversación que diariamente ocupan las tertulias carballesas, las comunicaciones con la vecina ciudad herculina es seguramente la que más minutos consume. Teniendo en cuenta que muchos de los vecinos de nuestra comarca dependen de ella para trabajar o recibir algunos servicios, la forma de llegar allí es fundamental. Actualmente existen dos vías de comunicación: la comarcal C-552, y la autovía A-55, sujeta a peaje.

Durante muchos años, el tema de debate fue la deseada gratuidad de esa autovía, para la cual se promovió en su día una plataforma muy activa, presidida por el actual alcalde carballés. En las últimas elecciones, tanto nacionalistas como socialistas, que ocupan el gobierno de la Xunta, prometieron en Carballo la supresión del peaje.

Sin embargo, en estos momentos, el debate que se desarrolla en los medios de comunicación ha dejado de girar en torno al pago de la autovía, y ha pasado a girar en torno a otras vías alternativas. De hecho, algunos políticos como Carlos Aymerich han reconocido muy complicada la gratuidad, y Manuel Andrade lo considera prácticamente un caso perdido. Estas son las alternativas planteadas:

1- El propio Andrade ha propuesta una tercera vía, una vía rápida de nuevo trazado y gratuita entre las dos ciudades.
2- El alcalde Evencio Ferrero ha propuesto crear una línea de “metro ligero”.

Con respecto a esta segunda propuesta debemos confesar que muchos ciudadanos desconocíamos ese tipo de transporte hasta ahora, y que se echa de menos una mayor información de en qué consiste exactamente un “metro ligero”, algo que se nos presenta como una especie de cruce entre el ferrocarril y el tranvía, reservado para pasajeros. En Internet hemos encontrado un trabajo del profesor de la Universidad de Pensilvania (EEUU) Vukan R. Vuchic, donde explica que el coste del metro ligero oscila entre los 15 y los 35 millones de dólares por kilómetro (puede consultarse dicho trabajo haciendo click aquí).

En cualquier caso, Carballo Dixital se ha planteado utilizar las ventajas de internet para pulsar la opinión de la calle. Independientemente de una encuesta que realizaremos más adelante, queremos ir calentando motores con sus opiniones.

¿Qué piensan ustedes de este tema?
¿ Qué propuesta les convence más?
¿Consideran que la autovía debería ser gratuita?
¿Tienen alguna otra idea factible?

Esperamos sus comentarios.Seguir lendo...

lunes, noviembre 21, 2005

Hoxe remata o prazo de pagamento do IBI e IAE


Agradecemos a nota de prensa que nos envían desde o Servicio de Xestión e Inspección Tributaria do Concello de Carballo:

Fin do prazo de pagamento dos recibos anuais do Imposto sobre Bens Inmobles e do Imposto sobre Actividades Económicas.

Hoxe, 21 de novembro, remata o prazo para o pagamento dos recibos anuais dos seguintes tributos municipais, que se abriu o día 15 de setembro de 2005:

- Imposto sobre Bens Inmobles Urbanos.
- Imposto sobre Bens Inmobles Rústicos.
- Imposto sobre Bens Inmobles de características especiais.
- Imposto sobre Actividades Económicas.

O pagamento realízase nas Oficinas da Recadación Municipal, sitas na R/Camiño Novo, 7, entreplanta Galerías Comerciais, en horario de 9:00 a 13:30 horas e de 16:00 a 18:00 horas.

A falta de pagamento dos ditos recibos dentro do período voluntario, que remata hoxe, 21 de novembro, suporá a retribución do recargo executivo correspondente.

Seguir lendo...

"R" chegará a Carballo


Boas novas para as telecomunicacións na nosa vila. Segundo publica La Voz de Galicia, a empresa “R” vai instalar polas nosas rúas o seu cableado por ofrecer os seus servizos de televisión, telefonía e internet:

http://www.lavozdegalicia.es/ed_bergantinos/noticia.jsp?CAT=124&TEXTO=4269024


Para todos aqueles que queiran informarse dos productos e servizos que oferta esta empresa, éste é o enlace para a súa páxina web:

http://www.mundo-r.com

O prezo do paquete Combo-R está en torno ós 65 €/mes + IVA (con promocións incluidas), e inclué teléfono (con chamadas gratis entre clientes de R), 40 canles de TV e conexión a internet de 2 MB. Comparando cos prezos actuais doutros operadores, parece un pouco caro.

No plano dos inconvenientes, compre indicar que no caso da cidade da Coruña, a instalación das canalización de “R” provocou moitas protestas entre os veciños por mor das obras e os problemas de tráfico.

Sen embargo, quen quere servizos debe ter inevitablemente que pasar por esta clase de molestias. Esperemos que “R” estea pronto instalado, que as obras sexan rápidas e que estean ben planificadas… e así poderemos navegar mellor por Carballo Dixital.
Seguir lendo...

sábado, noviembre 19, 2005

Dos sardinas
Buscando por ahí se encuentran cosas curiosas...

como esta que nos envía un lector. Dos sardinas: una en Carballo y otra en Ourense.
Sobran comentarios :):):)

Respecto a cuál fue la primera, les dejamos el comentario de Luzem:

"Con respecto á de Ourense non coñezo a data de colocación, de todas formas cando saquei a foto da sardiña de Ourense tiña aspecto de levar alí moito tempo e facía escasos días que se colocara a de Carballo"
¡Ay...., la inspiración, qué esquiva es a veces...!!Para esos artistas que no la encuentran, nos permitimos recomendarles un remedio que encontramos en internet (en internet, ya se sabe que hay de todo):

Encender una vela púrpura. Limpiar la mente de toda distracción y pensamientos negativos y, entonces, recitar las siguientes invocaciones hasta que se sienta la inspiración:

"Oh, gran Apolo: olímpico señor de la poesía y la música, te invoco y te pido ahora que bendigas mi alma, mi corazón y mi mente con tu divina inspiración. Deja que tu poderosa musa me guíe en todo lo que haga. Que así sea".


Muchas gracias a Luzem por el envío.

Les dejamos el enlace:
http://luzem.bitacoras.com/archivos/2005/06/14/el-caso-de-las-sardinas-no-tiene-precio


Nota: Investigando un poco (gracias, Google), hemos descubierto que la escultura de Ourense data del año 2000, y es obra del portugués Manuel Patinha. Es una obra encargada en el año 1999 y está situada en la Ponte Vella de Ourense.
La de Carballo es del año 2004.

Seguir lendo...

Presentada unha única empresa ó concurso do parking - centro comercial


Segundo puido saber Carballo Dixital, o prazo para presentar ofertas para a construcción do aparcamento subterráneo e novo edificio para centro comercial na praza do Concello, rematou cunha soa oferta recibida nas oficinas do Concello. Ademais, esta oferta foi recibida o último día (o venres, 18 de novembro de 2005) e cando faltaba pouco tempo para rematar a hora límite de entrega da unha da tarde. En calquera caso, cómpre ter en conta que se poden ter presentado ofertas por correo dentro do límite, e que de ser así, chegarían ó Concello a principios da semana que ven.


De confirmarse a presentación dunha única oferta, e no tempo límite, estariamos ante toda unha sorpresa, se damos por correctas as informacións que dende hai xa case dous anos ven dando o goberno municipal. De feito, tanto o concelleiro Manuel Andrade coma o alcalde Evencio Ferrero, teñen falado de moitas empresas (seis nun último anuncio) interesadas no proxecto, garantindo así a viabilidade e rendabilidade do mesmo. O feito de terse presentado tan só unha proposta, xeraría dúbidas moi serias en torno á prometida viabilidade, e espertaría aínda máis suspicacias no Partido Popular e en gran parte dos comerciantes locais, que xa teñen mostrado a súa oposición á concesión para explotación do parking e do novo centro comercial da praza.

Anteriores posts relacionados:

O concurso do parking-centro comercial aínda pode ter marcha atrásExpectación ante a finalización do prazo do concurso para o Centro Comercial
Seguir lendo...

viernes, noviembre 18, 2005

O concurso do parking-centro comercial aínda pode ter marcha atrás


O prazo para a presentación de ofertas no concurso para o aparcamento subterráneo e centro comercial na praza do Concello, rematou onte día 18 de novembro de 2005 ás 13:00 horas. Á espera de coñecer de forma concreta as propostas que se teñen recibido no Concello, o goberno tripartito presidido por Evencio Ferrero afirmou onte, segundo recolle La Voz de Galicia na súa edición dixital, que “xa non había marcha atrás”:

"El gobierno municipal, por su parte, evita entrar en polémica con los empresarios disconformes, porque, asegura, «xa non hai posibilidade de dar marcha atrás»."
Pódese ler aquí: La Voz de Galicia

En similares termos se manifestou pola mañá en RadioVoz o concelleiro de obras e urbanismo, Manuel Andrade.

Sen embargo...

...segundo ten averiguado Carballo Dixital, o prego de condicións deixa claro que esta afirmación non é certa. De feito o procedemento podería anularse co único compromiso de devolver ós participantes o importe da garantía provisional que eles mesmos prestaron previamente, sen coste algún para o Concello. Éste é o texto concreto:

“CLÁUSULA 24.- Adjudicación.

1.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios establecidos en el presente Pliego, sin atender necesariamente al valor económico de la misma, o declarar desierto el Concurso, motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación del Concurso que figuran en el presente Pliego.

2.- La adjudicación deberá realizarse en el plazo máximo de 6 meses, a contar desde el siguiente al de la apertura del sobre nº 2. Motivadamente el citado plazo será ampliable por otro no superior a tres.

De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro del citado plazo –incluída la ampliación- los empresarios admitidos a concurso tendrán derecho a retirar su proposición y a la devolución o cancelación de la garantía que hubieran prestado.”

(Páginas 27 y 28 del Pliego de Condiciones)

Próximamente esperamos poder mostrar o contido do prego escaneado


Anteriores posts relacionados:

http://carballodixital.blogspot.com/2005/11/expectacin-ante-finalizacin-do-prazo_17.html
Seguir lendo...

jueves, noviembre 17, 2005

Expectación ante a finalización do prazo do concurso para o Centro Comercial


O 18 de novembro remata o prazo para que as empresas interesadas en optar á concesión do parking e do mercado de Carballo presenten as súas ofertas. O concurso foi publicado no BOP de data 31-8-2005, e modificado no Pleno do 26-9-2005, abríndose de novo o prazo de presentación de proposicións. Posto que o prazo indicado é de 52 días naturais, contados desde o envío do anuncio ó Diario Oficial da Unión Europea, a data límite de presentación de ofertas é a indicada.

Ata hoxe, non se coñecen as ofertas recibidas, pero...

...tendo en conta a magnitude do proxecto, non resulta extraño que as empresas interesadas estean apurando ata o último momento para detallar cales son as propostas concretas que realizan.

De feito, tanto o alcalde, Evencio Ferrero, coma o concelleiro de obras e urbanismo, Manuel Andrade, teñen afirmado contactos con varias empresas xa antes de sacar o concurso, contabilizando en ata 6 o número de interesados en participar no mesmo. Haberá que esperar ainda varios días para saber cántas son as empresas interesadas, posto que poden chegar ofertas por correo despois do día en que finaliza o prazo.

O goberno local considera este proxecto como a súa aposta máis importante para este mandato, xunto coa Casa dos Oficios, xa que ademais da construcción dun aparcamento subterráneo o proxecto suporá a completa remodelación da praza.

Sen embargo, o proxecto ven rodeado da polémica dende o seus primeiros pasos, pois conta coa firme oposición do Partido Popular de Carballo e dun bo número de empresarios e comerciantes do centro que mesmo teñen realizado recollidas de firmas. Os populares teñen falado de “pelotazo urbanístico”, e basean a súa oposición no feito de detrás da concesión se atopa a construcción dunha grande superficie comercial privada na “mellor parcela do pobo”, que ademais é pública. Os comerciantes detractores temen a competencia que lles pode supoñer esta superficie, especialmente no caso de que se dedique (como parece máis que probable) á venta de productos de alimentación.

A controversia suscitada e a trascendencia da actuación fan que tódolos carballeses sigan con expectación estas datas, ansiosos por coñecer as propostas que os aspirantes poñen enriba da mesa para o futuro do centro de Carballo.


Seguir lendo...

miércoles, noviembre 16, 2005

A punto de comezar as obras do paseo fluvial do Anllóns


As últimas datas deixáronnos unha agradable nova na zona da Milagrosa, xa que tódolos carballeses puideron ver colocados os carteis correspondentes ás obras de construcción do paseo fluvial que discorrerá entre a ponte da Milagrosa e a zona do Bosque, todo polas beiras do río Anllóns.


O proxecto responde a unha idea do executivo de Manuel Varela, quen xa o presentara pouco antes do cambio de goberno. Será financiado con fondos Agader, e suporá unha inversión de 500.000 €.

No punto de arranque do paseo pódese apreciar xa o inicio do desbroce do terreo, aínda que estes traballos semellan levar uns días parados por mor das fortes choivas e da proximidade ó río.

Agardamos, sen embargo, que pronto se poidan reanudar as obras, e poidamos desfrutar dun espazo que ata agora estivera olvidado por unha cidade que vivía “de espaldas” ó seu mellor ámbito natural.Seguir lendo...

¿Apoyará el PP de Carballo a Barreiro?


Se rumorea que un importante empresario carballés, cuya fábrica está situada en el Polígono de Bértoa, ha ofrecido al candidado Xosé Manuel Barreiro...

...el apoyo de todos los compromisarios (que son 14) del PP de Carballo para el próximo Congreso Extraordinario del PP de Galicia.

Los 14 aún no lo saben (ni siquiera han sido elegidos todavía), pero supuestamente van a votar a Barreiro. Lo que no sabe Barreiro es que ese empresario carece de predicamento en el PP local de Carballo.

¿Picará Barreiro?


Seguir lendo...

O 2005: “annus horribilis” para a seguridade en Bergantiños


Se ben a seguridade é unha das asignaturas pendentes da nosa comarca dende hai anos, este ano 2005, así como o anterior 2004, téñense convertido en auténticos “annus horribilis”.

Atracos, butróns, roubos tradicionais, e os espectaculares alunizaxes, son nestes momentos o pan noso de cada día na prensa e nas tertulias locais, que inexorablemente repiten os mesmos lamentos e a mesmas demandas.

Pese a ser unha promesa histórica...

de tódolos grupos políticos, o retorno da Policía Nacional a Carballo non ten trazas de realidade. E mentres tanto, tódolos cidadáns, e sobre todo os pequenos e medianos empresarios e comerciantes, teñen que botarse a temblar cada noite e cada fin de semana.

Este non é só un problema de seguridade persoal e do patrimonio que en cada caso se sustrae, senón da seguridade xurídica e da confianza imprescindible para que os inversores poidan fixarse na nosa comarca. Se os nosos concellos son coñecidos polos roubos que sofren, e non polo carácter emprendedor das súas xentes, será moito máis difícil tanto que a nosa xente arrisque os seus cartos nunha empresa, como que os empresarios foráneos veñan aquí a crear postos de traballo. Sen seguridade e garantías legais, o progreso non é posible.

Agardamos que o novo goberno da Xunta se preocupe por Bergantiños e cumpra coa promesa de mellorar a súa seguridade, porque motivos non faltan.


Seguir lendo...

Nace Carballo Dixital: un novo espazo para a comunicación e a liberdade de expresión


Con este primeiro post damos por inaugurada a primeira bitácora de información e opinión sobre a actualidade local de Carballo.

Deste xeito, un grupo de carballeses queremos mostrar e ofrecer a tódolos nosos veciños, asociacións, clubs, partidos e axentes sociais, as infinitas posibilidades que a internet ofrece para a comunicación e a liberdade de expresión.

A páxina vaise nutrir tanto dos posts que os seus editores realicemos, como de todas aquelas colaboracións que calquera interesado nos faga chegar contactando con nós vía correo electrónico (carballodixital@gmail.com). Cos únicos límites que as leis e as boas formas impoñen, os contidos agruparanse basicamente en catro modalidades: novas, reportaxes, artigos de opinión e confidenciais.

As aportacións publicaranse como un post resumido na páxina inicial, e dende este poderase acceder ó seu contido completo, sen límites de extensión, e permitindo a inclusión de imaxes. Preferentemente, e para maior facilidade, prégase que os textos sexan remitidos en formato Word, e as imaxes en formato “jpg”, sen rebasar 1 Mb de espazo cada unha.

Ademais, os visitantes poderán dar as súas opinións a través das enquisas que realizaremos sobre os temas de máis actualidade, e deixar os seus comentarios ós diferentes posts que se vaian realizando.

Grazas, e a desfrutar da nosa liberdade.


Seguir lendo...

 
eXTReMe Tracker
Enlace ó noso arquivo RSS Feedburner